Kirken i Skoganvarre er blant dem som nå må vinterstenge. – Du skal være bra sterk i troen for å tåle så svak økonomi, har leder av Porsanger kirkelig fellesråd tidligere uttalt overfor Ruijan Kaiku i anledning mangelen på tilskudd til å drive kirkeliv i kommunen. (Foto: Arne Hauge)

 

Kirkelivet i Porsanger har i årevis gått på sparebluss, likevel er det ikke nok. Nå må hele fem av kommunens kirker stenge.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Egil Borch. (Foto: Arne Hauge)

Onsdag 27. august kunne Radio Nordkapp melde at Porsanger kirke sliter med gjeld på 1,5 millioner kroner samt underskudd i driftsbudsjettet.

For å overleve økonomisk må kirken ty til drastiske grep, blant annet vinterstenge en rekke av kommunens kirker. Dette rammer Kistrand kirke, Billefjord kirke, Børselv kirke, Brenna Kirke og kirken i Skoganvarre, melder radioen. Kirkene stenger fra oktober i år til ut april neste år, noe som medfører null kirkelige tjenester fra disse kirkene i perioden. Det blir ingen gudstjenester, begravelser eller vielser. Radioen melder at det blir mulighet for gravlegging på de tilhørende gravplassene, men at selve begravelsesseremonien må holdes i Lakselv kirke.

Allerede i januar i år klargjorde lederen av Porsanger kirkelig fellesråd overfor Ruijan Kaiku at det står virkelig ille til, økonomisk.

– Vi er «skinne blakk,» sa Egil Borch, han betegner situasjonen – kvensk eller ei – som kritisk. I løpet av få år måtte flere av kommunens kirker legge ned, og menighetskontoret måtte si opp sekretæren sin. Var det ikke for utstrakt dugnad, ville situasjonen vært enda verre, bekreftet Borch.

Børselv kirke er i så måte et godt eksempel. Den ble malt ute og inne for penger fra kakelotteri, via dugnad drevet av Børselv kirkeforening. Kommunestyret, sa Borch, de sa år for år nei til å gi midler.

– Og dette er den økonomiske situasjonen før man nevner kvensk kirkeliv, hvor tilstanden er enda verre. Det fins ikke midler verken til kvensk trosopplæring eller kvensk kirkeliv. Du skal være bra sterk i troen for å tåle så svak økonomi, sa Borch.

Vi tar med at Porsanger kirke har meldt på sine sosiale medier at dersom den økonomiske situasjonen skulle bedre seg, så vil saken med vinterstengte kirker bli vurdert på nytt.