Et historisk øyeblikk: Ruijan Kaiku var til stede da leder i Sannhets- og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten, kunne overrekke den vel 700 sider lange rapporten om fornorskning og urett til stortingspresident Masud Gharahkhani 1. juni. En rapport som naturligvis har preget det kvenske nyhetsbildet i 2023. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)  

 

Et nytt år er påbegynt og vi kaster derfor et blikk tilbake på året som har gått. Her er noen av tallene fra produksjonen i 2023.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku har hatt en økning i publiserte nettsaker på over 14 prosent, fra 666 saker i 2022 til 761 saker i 2023.

Dette tilsvarer et snitt på cirka 63,5 saker per måned og like i underkant av 15 saker hver uke.

Les også: Så mange saker publiserte Ruijan kaiku i 2022

Tar vi utgangspunkt i en normal arbeidsuke på fem arbeidsdager, ender gjennomsnittet på 2,9 saker per dag.

Topp og bunn

Det er juni måned med sine 88 saker som stikker seg ut som den mest produktive. Det kan naturligvis ha sammenheng med at Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble overlevert til Stortinget den 1. juni.

Hakk i hæl følger mars måned med 85 saker, noe som trolig kan sees i sammenheng med markeringen av Kvenfolkets dag og saker i tilknytning til det.

I motsatt ende av skalaen er det juli og desember som er verstingene med sine 42 saker hver. Det beskjedne antallet kan skyldes ferietider og lite aktivitet i kvenmiljøet.

Produktivt år

På lille julaften i 2013 publiserte Ruijan Kaiku sin aller første nettsak, og på den tiårsperioden som har gått har man passert vel 5 000 publiserte saker på nett totalt, noe som gir et årlig snitt på om lag 500 saker.

Sett i et tiårsperspektiv kan altså 2023 regnes som et relativt godt og produktivt år for Ruijan Kaiku.

Vi benytter anledningen til å takke for alle små og store bidrag i 2023.