Norske Kveners Forbunnd/Ruijan Kveeniliittos ungomsorganisasjon Kveeninuoret arrangerer kvenleir i Tromsø 19.–21. januar.

Dette er en leir for kvenske og tornedalske ungdommer. I løpet av helga skal ungdommene lære mer om sin kulturelle bakgrunn og bli kjent med ungdommer fra den andre siden av grensen.

– Vi håper selvfølgelig det er mange som ønsker å delta på leiren slik at vi kan skape et nettverk, sier Lisbeth Dørmænen i Kveeninuoret.

Dørmænen har deltatt på leir tre ganger tidligere. Derfor har hun ingen problemer med å anbefale dette for andre.

– Det er kjempe sosialt og gøy, fastslår hun.

– Det å kunne møte andre ungdommer/unge voksne med en lik kulturell bakgrunn gjør at vi kan dele kunnskap og erfaring med hverandre. Dessuten er dette er en god mulighet for å kunne bruke språket og lære noe nytt. Jeg synes leir er supert, sier hun.

Hun understreker at det å kunne språket ikke er noe krav.

– Det prates både norsk og kvensk i løpet av helgen, forklarer hun.

Gratis

Leiren vil heller ikke by på ekstra utgifter for de som ønsker å delta. Kveeninuoret dekker både reise, overnatting og mat for deltakerne. Ungdommen kan delta på leiren å lære mer om seg selv og sine røtter. Leiren er gratis og uten forpliktelser.

– Dette er en kjempemulighet for alle å delta på leir, mener Dørmænen.

Inkluderende

Leiren er tenkt for ungdommer/unge voksne mellom 16–30 år.

– Er det noen som er yngre eller eldre som ønsker å delta er vi åpen for det, sier Dørmænen.

– Yngre deltakere setter vi stor pris på. Med disse ungdommene trenger vi et enda tettere samarbeid – unge har kanskje ikke reist så mye alene. Vi ønsker at ungdommene og foreldrene skal føle seg trygge, både på leiren og på selve reisen, forklarer hun, og understreker at det på leiren er et trygt og inkluderende miljø hvor ingen føler seg utelatt.

På leir i Sverige med norske og svenske ungdommer i 2016. Foto: Privat.

Felles aktiviteter

– Årsmøtet og samlingen for kvenske og tornedalske ungdommer faller i år sammen med filmfestivalen i Tromsø januar 2018. Vi vil være med på filmfestivalen og det som skjer der i tillegg til at vi blir bedre kjent og jobber sammen med felles aktiviteter.
Dette er sosial happening, der nye ungdommer får sjansen til å bli kjent og lære litt om hva som er gjort tidligere, hvilke muligheter som finnes for framtida og planer fremover.
Programmet for helga er foreløpig ikke helt spikret, skriver Kveeninuoret på sine nettsider.