Åge Persen,leder Tverrpolitisk liste i Porsanger. Foto: Liisa Koivulehto

Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP) ønsker opprettelse av et kvensk språksenter i Porsanger kommune.

TLP vedtok på sitt medlemsmøte å ta initiativ til et eventuelt samarbeid med sine tidligere samarbeidspartier Porsanger Arbeiderparti, Porsanger SV og Porsanger Senterparti med forespørsel om et mulig samarbeid angående Porsanger kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021, skriver iFinnmark.

Kvensk språksenter er et av tre forslag TLP ønsker inn på investeringsbudsjettet i Porsanger kommune. Språksenteret bør samlokaliseres med Kvensk institutt i Børselv. Det må beregnes utgifter til en 100% stilling, husleie for kontor og utgifter til reise, kurs og opplæring knyttet til virksomheten. Kostnadsberegnes med halvårsvirkning i 2018.

De to andre forslagene er «Forprosjekt til søknad om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem» og «Prosjekt molo i Smørfjord og bruk av masser fra tunnelarbeid».

Ordfører Aina Borch sier til iFinnmark at hun ikke har sett på disse forslagene, og kan foreløpig ikke kommentere om dette er noe Ap vil være med på.

TLsP initiativ til samarbeid kommer med henblikk på å legge frem et omforent forslag til «Årsbudsjett 2018 – økonomiplan 2018–2021» for Porsanger kommune, når denne saken skal behandles av formannskapet og kommunestyret, opplyser partileder Åge Persen til iFinnmark.