Kvensk språksenter etableres i dette huset ved torget i Lakselv. (Foto: Prosjekt Kvensk språksenter Lakselv)

 

Etableringen går sin forsinkete, men stødige gang.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I 2018 ble Porsanger kommune innvilget 1 mill. kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartement til etablering av kvensk språksenter i Porsanger kommune. Oppstart av etablering ble noe forsinket, og startet rett før jul 2018 med midler som Porsanger kommune fikk overført til 2019.

Museumskonservator Riinakaisa Laitila er innleid fra Porsanger museum av Porsanger kommune til å fungere som prosjektleder i prosjektet «Etablering av kvensk språksenter i Porsanger» i perioden 01.01.-30.06.2019. I den første fasen blir kvensk språksenter samlokalisert i museets lokaler ved torget i Lakselv sentrum. I en pressemelding fra prosjektet utsendt 8. januar i år, meldes det at offisiell åpning av språksenteret er planlagt til juni 2019.

Riinakaisa Laitila. (Foto: Arne Hauge)

 

– Kvensk språksenter i Porsanger kommune har som hovedmål en revitalisering av språket og språkrøkt i den kvenske befolkningen i Porsanger, sier prosjektleder Laitila.

Et kjerneområde

I tillegg blir det etablert et kvensk språksenternettverk i samarbeid med de andre etablerte kvenske språksentrene i Kvænangen, Vadsø og Storfjord. Arbeidet med det kvenske språksenternettverk organiseres av Kainun institutti – kvensk institutt, opplyser hun.

Porsanger er et av kjerneområdene for kvensk bosetting i Norge, og har en lang historie som et 3-kulturelt område for samer, kvener og nordmenn. Porsanger har vært en av foregangskommunene som med hjelp av lokale ildsjeler i det kvenske miljøet har fått i gang tiltak for revitalisering av kvensk språk og kultur. Det omfatter forskjellige tiltak, både innenfor skole- og barnehagesektoren, etablering av kvenske organisasjoner, utgivelse av kvenske læremidler og litteratur, kulturtiltak, skilting med trespråklige stedsnavn, kulturminne-dokumentasjon med mer.

Styrket innsats

– Til tross for slike tiltak er situasjonen for kvensk språk og kultur likevel svært kritisk. Det er behov for kraftfulle tiltak og et utstrakt samarbeid mellom de kvenske språkmiljøene på tvers av kommunegrenser. Dette prosjektet har et slikt utgangspunkt, og det er et felles initiativ mellom Porsanger kommune og Kvensk institutt, melder Laitila, som også finner det svært positivt at Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå varsler styrket innsats for vitalisering av kvensk språk.

KMD’s rapport: Målrettet plan 2017-2021, videre innsats for kvensk språk, gir en god beskrivelse av språkstatus og om behovet for snarlige tiltak.

Det var i 2010 at Porsanger kommune sammen med Kvensk institutt fikk utarbeidet et forprosjekt for kvensk språksenter i Porsanger. Der ble ulike sett med tiltak beskrevet, og etter den tid har kommunen i samarbeid med Kvensk institutt etablert kvenske språkreir ved flere av barnehagene i Lakselv. Dette tilbudet er blitt svært godt mottatt av barn og foreldre.

Møteplass og arena

– Kvensk språksenter vil tilby tjenester til barn, voksne og eldre i Porsanger kommune. Språksenteret skal bidra til språkrevitalisering via aktiviteter som språkbad, språkkurs, språkkafé, eventyrstunder og forskjellige verksteder med tema om kvensk historie, mat, sang, musikk, håndverk og andre kultur- og næringstradisjoner. Språksentret vil bli en møteplass og språkarena for kvensk språk og kultur. Kvensk språksenter skal også bidra til økt bevissthet om og større anerkjennelse for kvensk språk og kultur blant barn og unge, deres foreldre og besteforeldre i Porsanger kommune, sier prosjektleder.