I løpet av høsten vil Tromsø museum – Universitetsmuseet (TMU) by på en fotoutstilling om kvener og norskfinner, et kvensk undervisningsopplegg for skolen og en vin- og vitenkveld med kvensk tema.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

– Undervisningsopplegget er for skoleelever på 5.–7. trinn. Hovedmålet er å gi innsikt i hvordan kvensk kultur lever i dag og gi kunnskap om den kvensk historie og kulturarv gjennom deltaking, utforsking og bruk, forteller Cathrine Paus som er ansvarlig for kvenhøsten.
TMU vil utvikle opplegget sammen i Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto som har skolert kvenske loser til å formidle kvensk kultur til barn og unge på en nyskapende måte.
– Fra Norske kveners forbund er det Nora Ollila som vil bidra i utviklingsarbeidet, sammen med våre egne ressurser gjennom museumslærer og egne forskere, sier Paus.

Tromssan museuumi oon populääri paikka. Slettaelvan koululaiset käythiin septemperikuussa sielä opastumassa kiviaikhaan.

TMU har et omfattende kvenarkiv med lydbånd, foto og annen dokumentasjon som de kan hente materiale fra.
– I tillegg tok vår nye museumsdirektør Lena Aarekol doktorgraden på kvensk materiell kultur i 2009 og i 2008 publiserte vi et nummer av vårt populærvitenskapelig tidskrift Ottar om kvensk kultur, forteller Paus.
TMU vil engasjere en finsk snekker til å bygge badstubenker som en del og bruksgjenstand i utstillingslokalet. Kvendrakten skal vises fram, og elevene skal også få prøve seg med lafting med byggesettet som leies inn fra Halti kvenkultursenter.
Opplegget «Kvensk kulturarv for barn og unge» vil gå inn i den kulturelle skolesekken i Tromsø for skoleåret. Paus regner med at i løpet av to uker i oktober og november vil rundt 18 elevgrupper gjennomføre opplegget.

Fotoutstilling Yhdessä-Yhessä-Sammen
Fotoutstillinga som forteller om kvenene og norskfinnene før og nå skal settes opp på Storsalen i andre etasje. Utstillinga åpnes 6. oktober av Finlands ambassadør Erik Lundberg, med musikalsk innslag av Trine Strand. Fotoutstillinga varer til 6. desember.
Vitrinen «Vitenskapet» i trappa vil også få kvensk innhold.
– Vitenskapet skal være informativ, og gi basisinfo om kvener – også på kvensk – med både tekst og gjenstander. Vi er spente fordi dette er helt nytt for oss, sier Paus som innrømmer at TMU kunne vært flinkere til å få frem kvenene gjennom tidene.

Vin- og vitenkveld om kulturarv
Paus forteller at det skal legges mest vekt på nåtidskultur. Dette kommer tydelig frem onsdag 22. november da forskere fra UiT og Varanger museum skal presentere sitt treårige prosjekt om hvordan kulturarv oppstår når vi i dag tar fortiden i bruk for å skape identitet og tilhørighet. Gyrid Øyen fra Varanger museum og Kjell Olsen fra UiT skal fortelle om prosjektet sammen med filmskaper Kristin Nicolaysen fra Alta.

Forskerne skal analysere hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser i kvenske og norskfinske familier, museer og kulturindustri i Nordreisa, Skallelv og Vadsø. Hensikten med forskninga er å øke forståelsen av kulturarv, både globalt og lokalt.

Ny museumsdirektør
Lena Aarekol begynte som ny museumsdirektør ved TMU 1. august. Hun kommer fra Polarmuseet hvor hun har arbeidet siden 2010.
På presentasjon av seg selv på universitetets nettsider nevner hun «Minoriteter med særlig fokus på kvener og kvensk historie» som en av sine forskingsinteresser. Hun forteller at ingen av de som drev med kvenforskning tidlig på 2000-tallet, da Norges forskningsråd hadde en kvensk satsing, arbeider nå med kvenske temaer. Det fins ikke stillinger for kvenske forskere.
I et intervju i avisa Nordlys tidligere i høst sa hun at hun ønsker at de nasjonale minoritetene skal vises i det nye Tromsø museum.
– Det var gledelig å lese! Hva legger du i det?
– Jeg kan ikke si noe mer om det nå, siden byggestarten er tidligst på 2020, og det er for tidlig å ha noe faste planer. Men det er ikke unaturlig å dra inn de nasjonale minoritetene, deriblant kvenene, sier Aarekol.
Hun ser ikke bort i fra at i løpet av kvenhøsten vil de få noen ideer som de kan bygge videre på. Hun er også spent på det nye forskningsprosjektet hvor kvensk og norskfinsk kultur blir gjenstand for både forskning og film.
– Kanskje kommer det frem ny viten som vi kan dra nytte av, sier hun.
Hun nevner at Tromsø museum fremdeles vil være stedet for kvenske språkkafeer i Tromsø.
– Hvorfor er ikke Vin- og vitenkvelden med kvensk tema 22. november med i museets trykte høstprogram?
– Det er en svakhet med trykte programmer: De må trykkes veldig tidlig, og da får man ikke alt med. Vi skal annonsere dette, og den er også med på vårt program på nettet.

Tromssan museuumila oon 22.11.-6.12. kväänikulttuuritarjous kouluile. Luusina toimii museuumiopettaaja Merete Ryen.

Museumslærer guider elevene
Når skoleelevene besøker «Veien til Ruija, og litt videre», vil de bli tatt i mot av museumslærer Merete Ryen. Hun skal guide elevene gjennom utstillingene, vise og fortelle og gi oppgaver.
Opplegget tilbys i perioden 22.11. til 6.12.
Ryen og Nora Ollila begynte å arbeide med det kvenske undervisningsopplegget i slutten av august.
– Vi skal også fylle et monter i trappa, som vi kaller «Vitenskapet», med kvensk innhold. Det skal handle om kvenene før og kvenene i dag, forteller Ryen.
Ryen kommer fra Porsgrunn og har bodd i Tromsø i ni år. Hun har tatt Russlandsstudier på universitetet med vekt på russisk-norsk polarhistorie. Hun har jobbet som vikar for den forrige museumslæreren gjennom flere år, og nå tar hun pedagogisk utdanning – ved siden av full jobb.

 

Valokuvanäyttely Yhessä-Sammen tullee esile tähään suurheen salhiin. Museuumidirektööri Lena Aarekol ja konttoripäälikkö Catherine Paus oon iloiset siitä ette Tromssan museuumi saattaa näyttää kainulaista kulttuurii. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Tromssan museuumi oon populääri paikka. Slettaelvan koululaiset käythiin septemperikuussa sielä opastumassa kiviaikhaan.