Nord-Troms’ eldste kirke står på Skjervøy. Ifølge wikipedia er den bygget av kvenen Hans Michelsen på oppdrag fra Thomas von Westen. Kirken ble innviet i 1728, over tjue år før Strømstadtraktaten ble inngått og landegrensene til Sverige og Finland ble fastsatt, og over 200 år etter at den første kvenen betalte skatt i Skjervøy kirkesokn. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Programmet for det historiske 500-årsjubileet, som skal avholdes på Skjervøy i begynnelsen av november, er nå i havn. Det er blant annet klart at Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku har tidligere skrevet en sak om at det planlegges et arrangement på Skjervøy som skal markere at det i 2022 er nøyaktig 500 år siden den første kvenske skattebetaleren gjør seg til kjenne i norske skatteregistre. Nå er tid, sted og program i havn. Det framgår av en pressemelding fra Unni Elisabeth Huru, som leder arbeidsgruppa.

Arrangementet, som har fått tittelen «500 år med kvener i Skjervøy», finner sted torsdag 3. november klokken 18:00 på Kiilgården i Skjervøy kommune.

Ordfører i Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, skal ønske velkommen til denne begivenheten. Videre blir det opptreden ved Skjervøykoret, etterfulgt av en hilsen ved Kai Petter Johansen, leder i Ruijan kvääniliitto/Norske Kveners Forbund. Den faglige biten er avsatt til forfatter og pensjonert lektor i historie, Helge Guttormsen, som holder foredrag om Nils Kven som betalte skatt i Skjervøy sokn i 1522 og som er utgangspunktet for hele arrangementet.

Etter foredraget blir det hilsen og informasjon om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeide ved utreder Anna-Kaisa Räisänen, etterfulgt av spørsmål og samtale. Det vil være enkel bevertning.

– Det at Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer gjør straks arrangementet litt mer offisielt, og kan i seg selv være med på å sette i gang noen prosesser hos deltakerne. Det sender ut et implisitt signal om at fornorskningsprosessen også gjelder dem, uten at dette trenger å være noe mer merkverdig enn som så, sier Unni Elisabeth Huru til Ruijan Kaiku.

–  Fra arrangørens side har vi bedt om at kommisjonen kan si noe om hvordan fornorskningspolitikken virket inn i nettopp Skjervøy-området, sier hun.

Arrangørene, som består av Norske Kveners Forbund, Halti kvenkultursenter IKS og Skjervøy kommune, har i facebookarrangementet bedt de som tenker å delta om å melde seg på. Dette som følge av begrenset antall plasser. Gratisbilletter finnes på denne lenken.

Utreder i Sannhets- og forsoningskommisjonen, Anna Kaisa Räisänen, kommer til Kierua/Skjervøy. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)