Finsk bør ikke ses på som en fiende av kvensk, skriver Norskfinsk forening i Tromsø.

 

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø (TRY) er bekymret over statusen til finsk språk i den nye læreplanen som skolen får i 2020.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

«I forslaget blir finsk språk og kultur tilnærmet visket ut,» skriver styret i foreninga, som støtter styrkingen av kvensk språk og kultur lokalt og nasjonalt i hele Norge.

«Vi ønsker at kvensk- og finskopplæringen fortsetter også i framtiden som en likestilt mulighet for både kvensk- og finskspråklige barn,» skriver foreninga i sin høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet.

Ingen fiende av kvensk

I uttalelsen skriver foreninga videre at de ønsker at kvensk opplæring blir styrket, men mener det ikke bør skje på bekostningen av finsk. De ønsker finsk og kvensk likestilt, og viser til at det i Tromsø bor om lag 350 finlendere, og at byens skoler har 65 barn med finsk som andrespråk.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø (TRY) mener at finlendere bidrar til å styrke kvensk. De vil at kvensk og finsk skal likestilles i ny læreplan i 2020. På bildet ser vi leder Laura Jaakola. (Arkkiivikuva: Liisa Koivulehto)

«Finsk bør ikke ses som en fiende eller noe som truer kvensk språk. Tvert imot, to minoriteter som samarbeider står sterkere sammen. Den sterke statusen til finsk språk hjelper til å bevare også kvensk språk,» skriver TRY.

Finsk minoritet

Foreningens formål er å støtte det finske og kvenske språket og den finske og kvenske kulturen i Tromsø og ellers ha virksomhet som er egnet til å forbedre situasjonen for den finske og kvenske minoriteten i Tromsø. I tillegg skal foreninga arbeide for økt forståelse mellom finner, kvener og nordmenn.

Vi tar med at høringsfristen gikk ut 14. november.

Huolestunut suomen asemasta

Norjan kouluhallitus (Utdanningsdirektoratet) valmistelee uusia peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmia jotka valmistuvat vuoden 2019 aikana ja tulevat voimaan vunna 2020. Ehdotukset uusiksi ainekohtaisiksi opetussuunnitelmiksi ovat lausuntokierroksella.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø (TRY) on huolissaan suomi toisena kielenä-oppiaineen tulevasta sisällöstä.

– Isoin muutos aiempaan opetussuunnitelmaan on siinä, että uudessa opetussuunnitelmassa Suomea maana ja kulttuurina ei oikeastaan mainita. Myös oppiaineen nimi muuttuu suomi toisena kielenä-oppiaineesta kveeni/suomi toisena kielenä- oppiaineeksi. Tilalle on tullut «kveeni-norjansuomalaisen»-kulttuurin tuntemus. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi suomen opetukseen ei uuden opetussuunnitelman myötä kuuluisi ollenkaan suomalainen kulttuuri ja historia, yhdistys tiedottaa jäsenilleen.

Yhdistys on lähettänyt lausunnon Utdanningsdirektoraatille.
– Yhdistyksemme haluaa että kveenin kieli vahvistuu, mutta tätä ei pidä tehdä suomen kustannuksella.