I denne avisannonsen søker man etter lærere med kjennskap i kvensk for skoleåret 1892.

 

Kunnskap i kvensk språk var sterkt ønsket i skoleverket i Alta i 1892. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da Altens Skolestyre i 1891 averterte etter lærere til tre lærerposter til smaaskolen for skolesesongen 1892, var kunnskap i kvensk et av de viktigste kriteriene.

Stillingene var satt til henholdsvis Bossekop, Elvebakken og Rafsbotn, og de utvalgte «mænd» eller «kvinder» kunne forvente en ukentlig lønn og kostgodtgjørelse på 17 kroner.

Ved stillingen ved det som den gang het «Bosekop folkeskole» søkte man etter noen som skulle jobbe 24 uker i Bossekop og 12 uker i «Øvre Alten». I annonsen står det at det er 6 km landevei mellom kretsene, og at læreren vil få mulighet til bo i et værelse på «Bosekops skolehus».

Ved «Elvebakken Folkeskole» søkte man etter noen som kunne arbeide i 24 uker. Også her fulgte det bolig på skolehuset med stillingen.

Den som fikk lærerjobben i Rafsbotn, måtte belage seg på å jobbe 12 uker ved «Rafsbottens Folkeskole» og like mange uker i Russeluft. Den gang var det en gangsti på rundt 8 kilometer mellom disse skolelokalene. Til denne stillingen var det for øvrig også ønskelig med kunnskaper i lappisk i tillegg til kvensk.

Interessant nok var det i annonsen ikke satt andre kompetansekrav enn kjennskap til kvensk og samisk. Eller «kvænsk» og «lappisk» som det het den gang.