Nordkalottfolket ved (fra venstre) Toril Bakken Kåven, Nordre valgkrets, Ingvild Halvorsen, Øst-Finnmark valgkrets og Øyvind Lindbäck, Avjovarre valgkrets. (Foto: Privat/Ruijan Kaiku)

 

«En oppsplitting gir mange ulemper for finnmarkingene, om man er norsk, samisk eller kvensk.» Leserinnlegg fra tre av partiet Nordkalottfolkets førstekandidater til sametingsvalget.

 

Ikke privatiser vårt Finnmark på kapitalismens og privatiseringens offerbenk

Egentlig burde det være unødvendig å skrive dette, men på Sametinget har NSR, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Arja, Frp og Samefolkets Parti gjort det nødvendig. De stiller seg bak at Karasjok skal ut av vårt alles felleseie Finnmarkseiendommen og åpner dermed døra for at også Kautokeino og deler av Tana kan følge med. Vi vil da få samiske og norske områder, der de «samiske» områdene har sterkere retter i Finnmark enn andre finnmarkinger, det være seg samer, kvener eller nordmenn. Nordkalottfolket har siden 2005 vært tydelig på at å få eiendommen overført til oss selv i fellesskap er svært bra, og et godt steg for å bli herrer i eget hus.

Vi har nå vår første sak hvor Finnmarkskommisjonen har inntatt en politisk holdning. De erklærte at alle rettighetene til et geografisk område som er administrativt bestemt av staten, skal være eid av befolkningen som til enhver tid bor i Karasjok, og ikke eid av hele Finnmarks befolkning slik det alltid har vært. Folk utenfra får dermed eierskapet ved å flytte til Karasjok, mens folk som har bodd i Karasjok i generasjoner og fortsatt bor, og kanskje har opparbeidet seg rettigheter, blir kastet over bord. Det er sterkt beklagelig, og kommisjonen spiller høyt med deres egen tillit når NRK kan avsløre at de også deler ut rettigheter som ikke burde vært utdelt.

Det er mange samer som har et ambivalent forhold til begrepet urfolk, mye fordi begrepet knyttes til folk som lever under helt andre forhold enn vi gjør i vårt moderne demokrati. Men, på ett område har urfolkstankegangen vært sterk i Finnmark; jorda eies ikke av noen, den eies av fremtiden og den eier vi sammen! Vi er alle vokst opp med at Finnmark er en stor eiendom, som forvaltes i fellesskap, vi kjenner ikke til noe annet enn at jorda eier vi sammen. Sånn sett er det forunderlig å se hvordan NSR, AP, SP og deres venner har trykket noe så kolonialistisk som eiendomsrett til sitt bryst.

Grensene til Karasjokeiendommen er satt ut fra en administrativ kommunegrense, og er ikke naturlige. Bygda Soussjavre er for eksempel delt mellom to kommuner, hvor noen da skal eie, og andre ikke eier hverandres bærmyrer og jaktterreng. Det samme med bygda Skoganvarre, som har sterk tilknytning til både Porsanger og Karasjok kommune, men ligger i Porsanger. Reell urfolkstankegang er at jorda er eid av fremtiden – den eier vi sammen. Her er valgt kommunegrensene som mal, og da blir resultatet private kommuneeiendommer. Mer var ikke utfolkstankegangen verdt for et overveldende flertall på Sametinget, enn at de vil skrote den til fordel for privatisering og kapitalkrefter.

Det er også interessant å merke seg hvordan sterke krefter i Finnmark jobber for å få Finnmark som fylke opprettet igjen, mens man er musestille om den pågående oppsplittingen av Finnmarkseiendommen. Vår påstand er at oppsplittingen i flere eiendommer, har større negative konsekvenser enn det sammenslåingen av fylkene har hatt. Vi risikerer å få Finnmark fylke tilbake, samtidig som fylket splittes opp i flere kommuneeiendommer med forskjellsbehandling av folk som følge av gamle streker på kartet. Hvor er For Finnmark i denne saken?

Og joda, det er mye negativt å si om Fefo. Om priser på tomter, festepriser og om forvaltning av ressursene. Men – det er et styreproblem, og løses ved å velge de rette folkene inn i styret. For styret har makt i forvaltningen av alt fra rypebestand til priser på festetomter, boligtomter og annet. Du får det styret du velger – og vi er mer tjent med å velge styret selv, enn at det skal bli valgt fra Oslo, eller med 19 forskjellige forvaltningsmodeller rundt i Finnmark.

Når vi nå ser at både NSR, Same-Ap, Senterpartiet, Arja, Frp og Samefolkets Parti er tydelig på at de ønsker en oppsplitting og privatisering basert på kommunenes grenser, er det mildt sagt sjokkerende. Dette har de uttrykt på ulike måter, både gjennom kronikker, fra Sametingets talerstol og gjennom sine valg av representanter til Fefo sitt styre, hvor Sametinget velger halvparten. Vi er flere folk som lever sammen i Finnmark og bruker ressursene sammen på tvers av kommunegrensene. Vi samer har vunnet frem, med vår urfolkstankegang om at Finnmarkseiendommen skal være eid av oss selv og fremtiden. Splittekameratene nå vil smadre denne tankegangen, og vil ha alt selv i små, private enheter. En oppsplitting gir mange ulemper for finnmarkingene, om man er norsk, samisk eller kvensk. Det gir ingen likeverdig behandling av finnmarkingene når en del av innbyggerne blir eiendomseiere og kan bestemme over den andre, men samtidig beholder alle fellesgodene vi alle har til naturressursene i Finnmark.

I årets sametingsvalg blir det Nordkalottfolket mot de andre om Finnmark som felleseie. Ønsker du fortsatt et Finnmark samlet, kan din stemme bli avgjørende. Meld dere inn i valgmanntallet og si din mening på valgdagen!

 

Toril Bakken Kåven, Nordre valgkrets
Ingvild Halvorsen, Øst-Finnmark valgkrets
Øyvind Lindbäck, Avjovarre valgkrets