Ingvild Heimstad Iversen. (Foto: Privat/Nordkalottfolket)

 

«Et varig, varmt og inkluderende samfunn for det mangfoldet vi er her oppe.» Av lærer og forfatter Ingvild Heimstad Iversen, Kirkenes-væring og styremedlem for Nordkalottfolket Øst-Finnmark.

 

At Nordkalottfolket er et ja-parti, betyr ikke et ukritisk ja til alt, men et ja til å se nærmere på saker. Ja, til å se nærmere på hvilke energikilder som finnes. Ja, til å se nærmere på hvordan vi kan skape en fremtid i nord som ungdommen vil komme tilbake til. Hvor det er lys i husene og langs veier.

Vi må være åpne for nye løsninger i hele nord. Hvis ikke er jeg redd for at husene her vil bli stående mørke og tomme, og landsdelen vår blir uten fremtid. Ja, det betyr ikke at vi er for vindkraft, men at vi ønsker å vurdere hvert enkelt tilfelle før vi avfeier det eller ønsker det velkommen.

Alt vi bestemmer i nåtid vil påvirke framtida. Derfor må vi veie for og imot og se på hva som er bærekraftig. Ikke minst må vi stille spørsmål ved alt. Ved vindkraft vil det bli større inngripen i naturen, som også vil påvirke tradisjonelle næringsveier, planter og dyr. Klarer vi å ta vare på og resirkulere vindturbiner som «dør»? Eller blir vi på våre fjellturer å finne voksende «vindturbin-kirkegårder»? Utnyttes den energien som allerede er produsert godt nok?

Vi må ikke glemme at vi mennesker også er en del av naturen. Fjell forvitrer, elver forandrer seg, dyr og mennesker lager spor. Vi må kanskje tåle noen fotavtrykk i nord også? Spesielt hvis vi fortsatt ønsker å være del i en verden med moderne hjelpemidler som telefoner, biler, datamaskiner og veier. Dette er virkeligheten vi lever i, og vi må tørre å ta diskusjonen om hvert tiltak, og hva det kan bidra til av utvikling, konsekvenser for naturen, og vil det gjøre at ungdommene fortsatt vil bo her? Løsningene vi velger i dag, må sørge for det er muligheter for folk å bo her om 50 og 100 år. Det er fremtiden til våre barnebarn vi jobber for.

Tida er dyrebar. Har vi tid til å vente? Mens vi sitter og venter på beslutninger og krangler, viser statistikker fraflytting fra mange av kommunene i nord. Men kanskje det nettopp er tid vi trenger, for vi vil ikke forhaste oss og ta valg som vil få irreversible konsekvenser for framtida.

Vi vil ikke bare ha lysglimt i mørketida, men et varig, varmt og inkluderende samfunn for det mangfoldet vi er her oppe. Derfor må vi sikre økt energitilgang og nye næringer som vil gagne alle oss som bor her i nord og samtidig ivareta naturen og fremtida.