Gir seg: Jens Øivind Pedersen. (Kuva: Sander Larsson Framnes)

 

Jens Pedersen trekker inn årene, og det er kommet nye kluter inn i styre og stell i Nord-Varanger kvenforening.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg har brukt mye tid på foreningsarbeidet. Det sier Jens Øivind Pedersen som nå har gått ut av styret i Nord-Varanger kvenforening, etter å ha ledet foreninga de siste fire årene.

Han varslet sin avgang i forkant av årsmøtet som ble gjennomført i januar.

– Jeg satt i interimstyret da vi startet foreninga i 2003, og hadde styreverv i flere påfølgende år. I tillegg til siste fireårsperiode som leder, har jeg også hatt ledervervet tidligere, sier veteranen, når Ruijan Kaiku spør hvorfor han nå trekker inn årene.

Nasjonalparkproblematikken

Pedersen forteller at det var manglende bruk av kvensk språk og kvenske stedsnavn i tilknytning til Varangerhalvøya nasjonalpark som i det hele tatt fikk han til å ta ledervervet for andre gang, tilbake i 2019.

– Vi har mast og sendt innspill over tid. Det løsnet heldigvis etter hvert. Det var en seier for oss at miljødirektoratet i 2022 vedtok at nasjonalparken skulle gå fra to- til trespråklig navn. Det kvenske navnet Varenkinniemen kansalistaras skulle også med, sier Pedersen.

Les også: Endelig får nasjonalparken kvenske stedsnavn

Han forteller videre at foreninga har fått lovnader fra nasjonalparkstyret om at de skal følge opp øvrige innspill foreninga har kommet med.

– Det dreier seg om informasjonsbrosjyrer på kvensk og at innfallsportene skal merkes på kvensk. Det er fortsatt ikke kommet på plass, men de har sagt at skiltingen skal være trespråklig på innfallsportene, så jeg regner med det kommer, sier Pedersen.

Usynlige stedsnavn

Kvenske stedsnavn i nasjonalparken er også noe foreninga har vært opptatt av. Før disse kommer i kartet og dermed skal brukes av det offentlige, må de godkjennes. Her retter Pedersen en pekefinger mot nasjonalparkstyret:

– Her burde de vært sitt ansvar bevisst. Man har en nasjonalpark, og burde jo vært litt mer opptatt av hvilke stedsnavn som tradisjonelt har blitt brukt i området, og tatt disse i bruk. Det er de som skulle satt i gang navnesaker, sier Pedersen.

Ettersom ingenting skjedde, gikk kvenforeninga selv i gang med et arbeide knyttet til det.

– Nå er i alle fall 16-17 kvenske stedsnavn godkjent. Nord-Varanger kvenforening sendte inn forslag, og Kvensk stedsnavntjeneste startet navnesak på disse. Også dette har vært viktig for oss, sier han, før han også retter en pekefinger i retning Karverket:

– Det er bare så synd at når for eksempel nasjonalparkstyrer bestiller et grunnlagskart, som man ikke kan zoome i, så er mange av de godkjente kvenske stedsnavna fortsatt usynlig. Det er ikke bestillerens feil, men er gjennomgående i kartet, sier han, og utdyper:

–  Går man inn i norgeskart digitalt, så ser man ofte norske og samiske stedsnavn umiddelbart, mens man aktivt må zoome seg inn, gjerne i flere omganger, før man ser de kvenske stedsnavna. Dette virker å være satt i system, sier Pedersen, som for øvrig selv har bakgrunn som landmåler i Kartverket.

Lovnader fra ordfører

Kvenforeninga har også vært i møte med ordføreren i Vadsø kommune, og dro derfra med et par gode lovnader i bagasjen.

– Vi ba om at kommunen skulle lage retningslinjer knyttet til Kvenfolkets dag, noe á la det man har gjort i Nordreisa.

Han sier at kvenforeninga tradisjonelt har vært med på markeringer sammen med Ruija kvenmuseum, og at man gjerne bidrar inn med både det ene og det andre, men at det likevel bør være et kommunalt ansvar

– Det handler litt om at også skolene skal ta del i det, og den beskjeden kan ikke komme fra ei lita forening. Det må komme fra kommunen som skoleeier, sier han.

– Vi fikk et positivt svar fra ordfører, så jeg er veldig spent på når dette kommer på plass.

Les også: Vedtok kommunale retningslinjer for Kvenfolkets dag

De tok også opp sak om trespråklig navn på Vadsø kommune.

– Den muntlige beskjeden fra ordfører var at dette er noe som må i orden. Jeg regner med at dette er noe det nye styret vil følge opp, sier Pedersen.

Blikk utover Vadsø kommune

Foreninga har jobbet en del med Vadsø-relaterte saker, men har også et blikk utover kommunen.

– Både det forrige og det nye styret er godt klar over våre medlemmer fra nabokommunene Nesseby og Vardø, og følger med også her, sier Pedersen.

I tillegg har foreninga forsøkt å få til enda tettere samarbeid med kvenforeningene i Tana og Lakselv.

– Vi har hatt noen fellesmøter. Man støter jo på mange av de samme problemene og utfordringene, og kan utveksle erfaringer som er nyttige for de andre, sier han.

– Videre har vi også sendt en haug med innspill knyttet til alt fra kommuneplanen i Vadsø til opplæringsloven i Norge. Kvenene kan ikke sitte stille, det er viktig at også lokale foreninger er lydhøre også i regionale og nasjonale saker.

Han forteller at Nord-Varanger kvenforening for eksempel har hatt møte med- og gitt sine muntlige innspill til Sannhets- og forsoningskommisjonen, og vært i møte med Helsingforskomiteen der man blant annet har diskutert kvensk språkproblematikk i skolen.

Teaterdrømmen

Jens Pedersen forteller at kvenforeninga har søkt og samlet penger over flere år, som er øremerket gjennomføring av et teaterprosjekt i Annijoki/Vestre Jakobselv.

– Vi startet på dette allerede i 2008, i min første periode som leder. Vi har aldri maktet å få til noe, men med Kvääniteatteri på føttene og med på laget, så ser det ut til at vi endelig får det til, sier han.

– De har sagt ja, så vi ser nå fram til sommeren 2024, da blir det spelvandring. Oppvekstsenteret er også involvert, og det er veldig bra. Dette er vi veldig fornøyd med.

– Dere har fått til noe de siste årene, med andre ord?

– Vi tror vi kan si at vi har fått til den del, sier Pedersen.

Ny styresammensetning

Nord-Varanger kvenforening gjennomførte sitt årsmøte allerede 11. januar, og blant sakene som var oppe var altså valg av nytt styre.

Styret i siste periode har bestått av leder Jens Øivind Pedersen og styremedlemmene Solveig Methi, Lindis Irene Møller-Davidsen, Merethe Gærnæ og Raymond Olufsen.


Fortsetter: Raymond Olufsen er en av tre styremedlemmer som er med videre og dermed bidrar til kontinuitet i styrearbeidet. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Fra det forrige styret blir Solveig Methi, Raymond Olufsen og Lindis Irene Møller-Davidsen med videre som henholdsvis ny leder, sekretær og styremedlem, mens Trygg Jakola og Ane Huru Thorseng er «nye» fjes som henholdsvis kasserer og styremedlem.

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, valgte årsmøtet hvem som skulle sitte i styre etter valgkomiteens forslag, hvorpå det nye styret konstituerte seg selv i ettertid.