Satelittfoto viser det populære Fiskarvannet i Alta kommune, lokalt som regel kalt Ongajavri. På samisk Oaggojávri. I kulissene har navnesaken for kvensk gått sin trauste gang og nærmer seg konklusjon. Den vesle røde sirkelen viser for øvrig nordlystoppen Halde, kvensk Halti/Sukkeritoppi (navnesaken er til behandling), med Store-Halde, kvensk Iso-Halti, lengre inn på fjellet. I bildekanten øverst et stykke til høyre ser vi fjordarmene Kåfjord og Kvenvik. I Kåfjord jobbet mange kvener i sin tid i kobbergruvene, og Kvenvik har mange kven-relaterte navn, som Kvenvikmoen, Kvenvannet og Kvenvikvannet. (Foto: Norgeskart)

 

Flere og flere plasser får kvensk stedsnavn. Ruijan Kaiku har sett på ett av dem og saksgangen fra forslag til vedtak.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Når folk lokalt hører Ongajavri, tenker de helst på isfiske. Et populært turmål med scooterløype vinterstid. (Illustrasjonsfoto: Kari Huru, Fefo/Altaposten)

Ruijan Kaiku ble for en tid siden kontaktet av en Altaværing vedrørende kvensk navn på et vann. Ongajavri på snaufjellet over Mathisdalen i Alta kommune. Det ble vist til at folk var blitt utålmodige, de etterlyste resultatet av navnesaken, en sak reist så langt tilbake som i 2017. Etter det vi kjenner til skal et enstemmig hovedutvalg ha tilrådd kvensk skrivemåte. Spørsmålet er om navnet er klart, fire år senere anno 2021?

Dermed startet granskningen. Om navnet er vedtatt, hvorfor er det ikke satt i bruk? Det er nemlig en lang prosess før vedtatt navn ser dagen.

Personen i kommunen som satt på svarene var John Harald Skum, rådgiver i allmenkultur. Han kunne belyse at saksgangen i navnesaker er nok så omfattende. John Harald tok seg tid da han svarte, så derfor og til allmenn informasjon, her er saksgangen i slike saker med utgangspunkt i nettopp Fiskarvannet. I valget mellom Oaggojávri på samisk og Ongajavri på folkemunne, ble utgangspunkt tatt i førstnevnte:

  1. Det kommer innspill på navnesak.
  2. Alta kommunes navneutvalg saksbehandler og innstiller til hovedutvalget.
  3. Alta kommune (hovedutvalget vedtar) reiser navnesak på kvenske navn på Oaggojavri og Oaggojohka, hvor  det er forslag på Onkajärvi og Onkajoki. Navnesaken ligger ute på høring.
  4. Eventuelle høringsinnspill sendes inn til Språkrådet, som saksbehandler og foreslår navn. Språkrådet sender navnesaken videre til Kartverket.
  5. Kartverket vedtar det endelige navnet på Onkajärvi og Onkajoki, sender sitt vedtak til Alta kommune.
  6. Alta kommune skal så kunngjøre det endelige navnet, Onkajärvi og Onkajoki. Dersom det nå er noen klager på det endelig navnet, vil klagene gå direkte til Kartverket.

Johan Harald Skum legger til at Alta kommune ennå har punkt 6. igjen før det er endelig.

– Alta kommune reiste navnesak i 2017 for vannet Oaggojavri og Oaggojohka, hvor det var forslag på de kvenske navnene Onkajärvi og Onkajoki. I november 2020 vedtok Språkrådet endelig tilrådning på disse navnene, og i mars i år kom det endelige vedtaket fra kartverket, belyser han.

Skum tilføyer at begge navnene er i bruk, og kan søkes opp i Norgeskartet, og at Alta kommune skal kunngjøre disse to kvenske navnene i løpet av kort tid.

Her er det som vi forstår bare å klarne strupen, og lære seg navnene Onkajärvi/Onkajoki, omtrentlig uttale ‘Ånkajærvi’/‘Ånkajåki’ – med trykksterkt start på ordet slik regelen er i kvensk/finsk.

Kvenske navn er tatt i bruk i Norges kartverk. (Foto: Skjermbilde Norgeskart)