Det gamle skolebygget i Børselv er blitt asylmottak, og nå jakter Porsanger kommune på egnede lokaler for elevene i Børselv. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Det gamle skolebygget i Børselv er blitt asylmottak, og nå jakter Porsanger kommune på egnede lokaler for elevene i Børselv. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Det kan se ut til at Børselv skole gjenåpnes i løpet av våren.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Det å få på plass egnede lokaler til skolen i Børselv er det første steget nå, forteller oppvekstsjef i Porsanger kommune, Irmelin Klemetzen.

Informasjonsmøte

Sist tirsdag møtte oppvekstsjefen foreldregruppen i Børselv for å informere om status ved gjenåpningen av Børselv skole.

– Vår oppfatning er at foreldregruppa ønsker å få gjenåpnet skolen så raskt som mulig, konstaterer Klemetzen.

– Vi vil jo også åpne skolen igjen så raskt som det er praktisk mulig. Kanskje allerede i løpet av våren. I verste fall etter sommerferien, forteller hun.

Leter etter lokaler

Først må kommunen finne et egnet lokale til skolen, da det tidligere skolebygget nå brukes som asylmottak.

– Nå er vi i en spesifikasjonsprosess hvor vi finner ut hvilke behov vi har i forhold til et skolebygg, og hvilke krav som må følges, forteller oppvekstsjefen. Hun kan fortelle at kommunen har vurdert flere alternative lokaler, også privathus. Nå settes skolebygget ut på anbud.

– Det er jo også visse krav og regler om hvor lang tid slikt skal ligge på offentlig anbud, så det må vi forholde oss til.

Setter sammen kabal

For tiden leter kommunen etter lærere og personell til skolen.

– Rektor er ikke på plass, men det ser ut til at vi begynner å få lærere på plass. Stillingene er lyst ut, og vi holder på å pusle på plass en kabal der, forteller oppvekstsjefen.

Søknadsfrist for lærerstillingene er satt til 24. januar