Sametingsråd Runar Myrnes Balto under dagens høring av statsbudsjettet. (Skjermbilde fra Stortingets nett-tv)

 

– For skogsfinnene og kvenene er det spesielt kritisk at de bevilgningene som i dag gis til deres organisasjoner, ikke gir rom for meningsfulle interne prosesser.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Sametingsråd Runar Myrnes Balto deltok på dagens høring av statsbudsjettet i Kontroll og forvaltningskomiteen, der han først og fremst talte Sametinges sak.

I forslag til statsbudsjett er Sametinget tilgodesett om lag 647 millioner kroner i 2024, en økning på cirka 48 millioner fra 2023. Sametingsråden argumenterte imidlertid for en økning på 270 millioner i 2024.

– Det må mer enn prisvekst til for å få ny fart til reperasjonsprosessen etter fornorskningen, sa han.

Men Balto tok seg også tid til å snakke om rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen, og i likhet med lignende uttalelser for en knapp uke siden slo han et nytt slag for alle de berørte folkegruppene.

– Et innspill til dere på Stortinget er at dere bør sørge for at alle de berørte gruppene på kort sikt får ressurser til å håndtere rapporten og funnene internt. Mange traumer er åpnet, og det trengs – på nåværende tidspunkt – dialog og samtaler internt i disse gruppene. Både samene, skogsfinnene og kvenene dette behovet, sa han, og fortsatte:

– For skogsfinnene og kvenene er det spesielt kritisk at de bevilgningene som gis til deres organisasjoner ikke gir rom for meningsfulle interne prosesser. Det kan framstå som uansvarlig om Stortinget ikke gir de muligheten til å håndtere alle disse traumene som er vekket til livet igjen. Derfor bør alle gruppene få ekstraordinære midler knyttet til den kortsiktige håndteringen av rapporten.

Les også: Ba Stortinget doble de kvenske postene

–  Jeg ønsker også å uttrykke min solidariske støtte til de organisasjonene som kommer etter Sametinget i denne høringa, når det gjelder budsjettbehovene til kvenenes organisasjoner og deres viktige språk- og kulturrevitaliseringsbehov, avrundet Balto.