Tromsø kvenforening – Tromssan kveeniseura har vært aktive utad, men sliter med å få medlemsregisteret i orden. Her ved Torbjørn Naimak, Evy Basso Og Reino Ollila. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Tromsø kvenforening – Tromssan kveeniseura har valgt nytt styre.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Evy Basso og Bernt Isaksen fortsetter som styremedlemmer, mens Torbjørn Naimak og Reino Ollila ble valgt inn som nye.

Styyri valittee itte johtaajan, sekretäärin ja kasöörin.

Lokallaget er lite, men godt representert i hovedorganisasjonen: Basso og Isaksen er medlemmer i forbundsstyret i Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto, og forbundssekretær Ivar Johnsen er medlem av lokallaget i Tromsø.

Foreninga har 59 personer på epostlista, men adskillig færre betalende medlemmer.

– Tromsø kvenforening vurderer potensialet som langt større, står det i årsmeldinga.

– Manglende oppdatering av medlemmer og dårlig kommunikasjon er hovedårsaken til det lave medlemstallet. Vi har begynt å rydde opp, fortalte møteleder Ivar Johnsen.
Flere møtedeltakere fortalte at de ikke hadde fått noe kontakt med foreninga etter at de hadde meldt seg inn.

Johnsen praamaa ette Tromssan kveeniseura sai viimi vuona aikhaan kuitenki yhen ison muutoksen.

–  Tromsø kvenforening har lykkes å få Tromsø kommune å endre sitt flaggreglement, og kommunen vil i år flagge med kvensk flagg på Kvenfolkets dag – for første gang, forteller Johnsen.

Styremedlem Bernt Isaksen, Tromsø kvenforening-Tromssan kveeniseura og Norske Kveners Forbund-Ruijan kveeniliitto. (Kuva: Liisa Koivulehto)

Yhistys järjesti viimi vuona monta kielikafeaa ja informeerasi Tromssan ruijansuomalaisen yhistyksen – Norskfinsk forening i Tromsø väkeä kväänistä.

Foreninga var også representert i flere lokale, fylkeskommunale og regionale fora.
I 2019 skal foreninga fortsette med språkkafeer. Det ble også fremmet et ønske om kvenske kulturkvelder.

– Det skal være mulig å finne gode foredragsholdere i denne byen, mente Reidun Mellem.

Foreninga skal også gi innspill og følge med arbeidet i Sannhetskommisjon, som har sitt sekretariat i Tromsø.

Før årsmøtet fikk møtedeltakerne se 2 informative filmer om kvensk historie og kultur, laget av Kurt Magne Stormo. Kunststudent Åsne Kummeneje Mellem, student ved Kunsthøyskolen i Oslo, fortalte om sitt bachelorprosjekt «Kven er kven.»

Les mer om Kven er kven