Toril Bakken Kåven og Nordkalottfolket ønsker å jobbe for likeverdighet mellom ulike næringer og mellom ulike folk på fylkestinget.
(Foto: Arne Hauge)

 

– Norsk, samisk og kvensk kultur utgjør en kulturell identitet som må styrkes og dyrkes i nord, sier Toril Bakken Kåven.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da Nordkalottfolket avhold sitt Landsmøte i Kvænangen nylig ble det bestemt at de skal prøve å stille lister til fylkestingene i Finnmark og Troms. Nå starter arbeidet med å samle 500 underskrifter. Nordkalottfolket trenger nemlig at 500 mennesker i Troms og Finnmark skriver under på en «tillatelse til å stille liste».

Hun medgir at det er en jobb å gjøre. I dag har de tre regionlag.
– Vi mangler dessverre fortsatt regionlag i Øst-Finnmark, og håper å få det på plass også etter hvert. I mellomtiden får vi heller lete etter gode kandidater til en fylkestingsliste, så vi får god representasjon fra hele regionen. Vi mangler fortsatt også folk i fra sørtromsregionen – men det er enda to måneder til endelig liste skal være inne, så vi skal nok få tak i gode folk, fastslår Nordkalottfolkets leder Toril Bakken Kåven.

Børselvværing og nestleder Kjellrun Wilhelmsen, som nå holder til på Østlandet, syns det er så flott at Nordkalottfolket vil stille fylkestingslister at hun nesten vurderer å melde flytting nordover igjen.
– Dette er så spennende at jeg har veldig lyst til å være med på dette, sier hun.
Wilhelmsen er blant Nordkalottfolkets tre medlemmer av Sametinget, i Tillegg til Bakken Kåven og Tor Mikkola.
– På et fylkesting kan man jobbe med kvenske saker på en helt annen måte enn på Sametinget, sier hun.

Bakken Kåven er enig i at på et fylkesting kan «kvenske saker» få et litt annet fokus enn på Sametinget.

– Vi har i hvert fall et litt annet utgangspunkt rundt kvenske saker, siden vi er en liste som omfavner alle tre folkene på Nordkalotten, mens de andre partiene er del av nasjonale apparat som kanskje kun nevner det kvenske i bisetninger, sier Bakken Kåven.

– Hele vårt politiske fundament er jo bygd om folkene her i nord, både norsk, samisk og kvensk. Dette gir en vesentlig forskjell i tilnærming på ulike saker, sier hun.

Mange av elementene fra dagens program blir videreført. Bakken Kåven tegner opp følgende punkter som blir viktige å jobbe videre med:

  • Likeverdighet mellom ulike næringer, og mellom ulike folk.
  • Fiskekvotene tilbake til folket: Staten må kjøpe kvotene tilbake, og videreleie til fornuftig pris!
  • Fiskejuks må tas hardere, både ute på feltene, og de som tyvfisker med garn etter laks. jukserne ødelegger for de seriøse fiskerne, og tar knekken på villaksen.
  • Oppdrett inn i lukkede anlegg, nullutslipp fra alle næringer til sjøs.
  • Motorferdselloven må endres – flere må komme seg ut på sanking og fisking. Vi vil ha et eget slagkraftig utmarksutvalg i nord, som tar vår levemåte og vår kultur på alvor
  • Norsk, samisk og kvensk kultur utgjør en kulturell identitet som må styrkes og dyrkes i nord.
  • Naturen er bærende del av kulturen i nord, og må dras inn i kulturarbeidet på fylket.

Kjellrun Wilhelmsen (t.h.) har stilt i kvendrakt i flere sammenhenger som Sametingsrepresentant. Her sammen med Nordkalottfolkkollegaene Kjetil Romsdal og Toril Bakken Kåven. KUVAT NORDKALOTTFOLKET