Hakemuksen takana on yli kaksisataa yhteistyökumppania ja tukijaa kaikista pohjoismaista. Mukan on perinteisiä veneveistäjiä, yhdistyksiä, museoita, yksityishenkilöitä, järjestöjä sekä paikkakuntia. (Kuva: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Päätavoitteena on saada pohjoismaiset limisaumaveneperinteet lisätyksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Limisaumaveneiden historia Pohjoismaissa ulottuu ainakin kahden vuosituhannen päähän. Limisaumainen puuvene on ollut kautta aikojen elintärkeä väline kalastuksessa ja karjanhoidossa, rahdissa ja merenkulussa. Limisaumaveneperinne on olennainen osa rannikkokulttuuriamme ja kulttuuriperintöämme.

Limisauma on runkorakenne, jossa jokaisen venelaudan alareuna limittyy seuraavan venelaudan yläreunan yli. Esihistoriallisella ajalla venelaudat ommeltiin yhteen, sitten käyttöön tulivat puunaulat ja myöhemmin taotut rautanaulat ja rauta- tai kupariniitit venelautojen liitoskohtiin. Nykyään veneenrakentajat tekevät veneensä saman perinteen mukaisesti kuin aiempinakin vuosisatoina. Perinteet ovat sidoksissa paikallisiin rakennustapoihin, ostajan tarpeisiin, odotettaviin käyttötarkoituksiin sekä vesistöihin. Luonnon olosuhteisiin sopeutuminen on keskeistä. Veneenrakentaja valitsee itse metsästä sopivat puut ja asettaa materiaalin laadulle tarkat vaatimukset. Kaikkien limisaumaisten venetyyppien rakennusmenetelmä on kaikissa Pohjoismaissa suurelta osin sama.

Tore Friis-Olsen fra Forbundet Kysten. (Foto: Heidi Thöni Sletten)

Perinteiset veneenrakentajat, paikalliset yhdistykset, museot ja muut toimijat Pohjoismaissa välittävät nykypäivänä rakennusosaamisen tietoa ja käytäntöä esimerkiksi soutamisen ja purjehduksen sekä kokoontumisten ja retkien kautta – eli ympäristöystävällisen ulkoiluelämän avulla. Vaikka perinne vielä elää, vähenee veneenrakentajien määrä jatkuvasti. Pitkällä aikavälillä merimiestaito eli koko rakentamisen ammattitaito ja tieto veneiden käytöstä voi kadota.

Nyt eri tahot ja asiantuntijat Pohjoismaissa ovat liittyneet yhteen, jotta pohjoismainen limisaumaveneperinne saataisiin osaksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa. Luetteloon listataan sukupolvelta toiselle siirtyviä merkittäviä perinteitä, jotka voivat hävitä, jollei niitä pidetä elossa.

Pohjoismaiden valtionrajat ylittävällä yhteistyöllä on pitkät perinteet yhteisen merellisen kulttuuriperinnön hyödyntämisessä. Jos pohjoismaiset limisaumaveneperinteet kirjataan Unescon listalle, voidaan saada lisää näkyvyyttä ja tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä yleisesti ja erityisesti limisaumaisten puuveneperinteiden osalta.

Tämä pohjoismainen hanke toteuttaa osaltaan Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Kaikki Pohjoismaat ovat allekirjoittaneet sopimuksen.