Finnmark fylkeskommune har egne nettsider for kvensk/norskfinsk kultur og samfunn, men dedikert og «titulert» kvensk/norskfinsk rådgiver mangler. (Skjermbilde)

 

En ansvarshavende for allmenne kvenske og norskfinske saker er ennå ikke på plass.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Finnmark fylkeskommunes har nettsider for kvensk/norskfinsk kultur og samfunn, men etter at de i juni meldte at Finnmark fylkesting hadde vedtatt en strategiplan for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark i perioden 2018-2020 – har det vært stille.

FFK’s kvensider

Et annet forhold gjelder «kvensk-titulert» rådgiver/konsulent for kvenske og norskfinske saker og henvendelser.

Tatt aktivt inn?

Spesialrådgiver Rønnaug Ryssdal jobber med den kvenske bibliotektjenesten ved Finnmark fylkesbibliotek, og bekrefter overfor Ruijan Kaiku at det ennå ikke er opprettet noen slik ansvarlig for allmenne kvenske saker. Hvor kvensaken nå står fylkeskommunalt, altså om nettsider og strategiplan får en nedstøvet skjebne eller blir tatt aktivt inn administrasjon og politikk, vil Ryssdal ikke si noe om. Hun sier dette må eventuelt den fylkeskommunale ledelsen uttale seg om.

Var enige om å styrke

Det er verdt å nevne at flere politiske partier deltok i diskusjonen om den nevnte strategidokumentet, og at enigheten var bred når det gjaldt dokumentets betydning som redskap for det videre arbeidet; styrking og synliggjøring av kvensk og norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark.