Mer samarbeid vil gjøre det lettere over grensen, mener fylkestingsrepresentant Remi Strand. (Arkivfoto)

 

Finske lønnsmottakere i Norge må betale dobbelt opp.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Fylkene uttrykte bekymring når det gjaldt det store behovet for fagarbeidere på Nordkalotten, et behov som er økende, sier fylkestingsrepresentant Remi Strand i ei pressemelding i kjølvannet av rådsmøtet i Nordkalottsamarbeidet.

Stort behov

Man må legge til rette for større mobilitet over grensene. Det er et stort behov for ordninger som gjør det enkelt for fagarbeidere å få godkjent sin utdanning fra et annet nordisk land, sier Strand.

Enkelt som turist

Samarbeidet samler politikere fra fylkene i Nord-Norge, Norrbotten i Sverige og Lappland i Finland, og utfordrende grensekryssinger står sentralt. Det er enkelt å krysse som turist, ikke som næringsdrivende eller arbeidstaker.

– Blant annet byr skattesystemet på store utfordringer. Den norske trygdeavgiften blir ikke definert som skatt. En lønnstager fra Finland som jobber i Norge, må betale dobbelt opp, sier Strand, som i kraft av å være leder for Nordkalottrådet, beklager den negative utviklingen for næringslivsmobilitet i nord.