Ishavsbanen utredes i Finland. Illustrasjonsfoto.

Suomen trafikkideparttementti oon pyytäny Suomen Trafikkidirektoraattii selvittämhään Jäämerenrađan rakentamista Rovaniemeltä Kirkkoniemheen.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Muut alternatiivit ei ole nyt tapetilla.
Meininki oon selvittäät kunka tämän rađan rakenettais ja pärjäiskö se ekonoomisesti. Samala hunteerathaan missä ratalinja kulkis, kuka sitä käyttäis ja kunka ratatoimen styyrättäis.
Selvityksen tehđhään yhđessä ruijalaisten rautatieviranomaisten sekä Pohjaismaisten rautatiedirektoraatiitten yhtheistyöfoorumin kans.
Se oon plaana ette selvitys oon valmis februaarikuun lopussa 2018. Suomen trafikkiministeri Anne Berner sannoo ette rata lissäis pohjaisen alan kehitystä, kasvuu ja työtä.
Suomen viranomaiset ajatelhaan tässä eriliikaisesti turismii, kruuvahommii, Nord-öystäväylää, öljyn ja kaasun kuljetusta, fiskuuta ja mettäindustrii. Infrastruktuurin rakentaminen oon näile kaikile etu.
Poronhoitajat oon olheet rađasta murettunheet ko het pöläthään ette rata häirittis heiđän elinkeinoo.
Jäämeren rata olis yksi osa isomppaa trafiikkiverkkoo mihiin kuuluu muitaki suurii plaanoi niinko Nordöystäväylän datakaapeli, Rail Baltica ja tunneli Helsingistä Tallinhaan. Ratalinjale Sodankylä-Kirkkoniemi oon usseita alternatiivii ja net aijothaan merkitä Pohjais-Lapin seuraavhaan maakuntaplaanhaan.

Ishavsbanen utredes i Finland

Det finske samferdselsdepartementet har bedt Samferdselsdirektoratet (Liikennevirasto – Trafikverket) om å utrede bygging av jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes.
Andre trasèalternativene er ikke aktuelle.
Finske politikere og myndigheter har uttalt seg positivt om jernbanen, som de mener ville gagne turisme, gruvenæring, Nordøstpassasjen, transport av olje og gass, fiskerinæring og skogsindustri, mens reindriftsnæringa er bekymret for planene.
Utredninga skal lages i samarbeid med norske og andre nordiske jernebanemyndigheter og samarbeidsforum. Jernbanen skal sees på som en del av et større trafikknettverk som inneholder datakabel gjennom Nordøstpassasjen, Rail Baltica og en undesjøisk tunnel mellom Helsinki og Tallinn.
Utredninga skal være ferdig i slutten av februar 2018.