Nils-Einar Ørnebakk fotografert på hjemplassen, årstallet er rundt 1970. Det andre bildet viser våningshuset og fjøsen på Falsnes. (Foto: Privat)

 

Han mestrer kvensk og skrev i sin tid fire små historier fra livet sitt. Her kan du lese de to første, velvilligst utlånt av forfatteren selv, Nils-Einar Ørnebakk.

 

 

Minun muistelus yksi, kvääni:

Mie olen syntyny ja kasunu ylös Yykeänperässämikä oli minun lapsuudessa kolmekielinen yhtheiskunta.Koti oli kolmekielinen; kainu, ruija ja saame.Mamma ja äiji puhuthiin saamee.Mamma ja pappa puhuthiin kainuu keskenänsä.Ruija oli kieli lasten kansa, sillä ko virkamiehet kielethiin vanhemat puhumasta kainuu ommiin lasten kansa.Pappa saattoi vain kainuu, mie vastasin ruijaksi.

 

Min historie en, norsk:

Jeg er født og oppvokst i Skibotnsom var et trespråklig samfunn i min barndom.Hjemmet var trespråklig; kvensk, norsk og samisk.Mamma og bestefar praktiserte samisk.Mamma og pappa snakket kvensk seg imellom.Norsk var språket med oss unger,siden myndighetene forbød foreldrene å snakke kvensk med sine barn.Pappa kunne bare kvensk, jeg svarte ham på norsk

 

Minun muistelus kaksi, kvääni:

Kerran ko mie vielä asuin kotona, mie olin papan kansa myötä sikhuushiin tarkastamisele. Tohturin tykönä mie häydyin tulkita sillä ko pappa ei saattanu ruijaa nokko.Mie tulkittin sen mitä tohturi sanoi ruijaksi, ja sen mitä pappa sanoi kainuksi.Jälkhiin sitä pappa sanoi: En tienny ette sie saatoit kainuu niin hyvin. Sillon mie olin ilonen.

 

Min historie to, norsk:

En gang mens jeg enda bodde hjemme,fulgte jeg pappa til sykehuset for en undersøkelse.Inne hos legen måtte jeg tolke fordi pappa ikke kunne snakke nok norsk. Jeg tolket både det legen sa på norsk og det pappa sa på kvensk.Etterpå sa pappa: Jeg visste ikke at du kunne kvensk så godt! Da ble jeg glad.