Nordreisa kommune går nå ut og etterlyser kvensk navn på den nye tunnelen fra Sørkjosen til Sørelva.

– Kommunen er inne i en prosess med å skilte alle stedsnavn (blå skilt) på tre språk, norsk, samisk og kvensk. Navn på tunnelen inngår her og skal også skiltes på tre språk, står det på kommunens nettsider.

– Herved oppfordres alle til å komme med forslag på navn. Alle forslag som kommer inn blir lagt fram for Miljø,- plan og utvikling som fortar endelig valg av navn, opplyser kommunen.

Frist for innsending av forslag til Nordreisa kommune er 18. desember.