Hensynet til natur og friluft talte for en grundig gjennomgang av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Også ønsket om mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre lå bak. (Foto: Arne Hauge)

 

De heter «Lautakunnan mandaatiti.» På norsk det mer tungt leselige «Motorferdsellovutvalget.» Hele mandatet deres er nå oversatt til kvensk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var i september i fjor at Klima- og miljødepartementet la fram forslag om å oppnevne et offentlig utvalg som skulle ta for seg reglene om motorferdsel i utmark og på vassdrag. Endringer var tydeligvis på sin plass, og utvalg ble opprettet som foreslått.

Hensynet til natur og friluftsliv kombinert med økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati danner mye av bakteppet, men departementet pekte også på at eksisterende regler ble vedtatt så tidlig som i 1977. Mange enkeltstående endringer er gjort i de 55 årene som har gått, med følgende fare, igjen påpekt av departementet:

«Hyppige, enkeltstående endringer øker faren for at vi over tid får et fragmentert og komplisert regelverk med dårlig innbyrdes samanheng.»

Så til det kvenske. Utvalget har nemlig oversatt hele mandatet sitt til kvensk, tre samiske språk, samt nynorsk og bokmål. Samtidig, meldes det, kan folk nå gi innspill til Motorferdsellovutvalget på alle offisielle språk i Norge, kvensk inkludert. Her er en smakebit fra utvalgets mandat:

«Motorikulkkuu mettissä rajoitethaan enniimitten sen takia ette semmoinen ajo haittaa ja vahingoittaa luonttoo, elläimiitä ja ulkoilmavirkistystä. Se oon päänänsä vähemän ette vähemän alloi mihin ihmisen toimet ei olis vaikuttanheet. Alloin kuluminen rasittaa oikhein paljon luonon monenlaisuutta. Usheile ihmisille ulkoilmavirkistys tarkoittaa sitä ette päässee nauttimhaan hiljaisuuđesta ja koskemattomasta luonosta. Samala monele oon tärkkee ette päässee esimerkiksi elinkeinon, hytän eli semmoisen ulkoilmahomman ko jääfiskun takia kulkemhaan motoriajoneuvola mettissä. Muutamat haluttais ajjaat motoriajoneuvoila virkistyksen tahi hommiin takia enämen ko mitä määräykset nyt anttaavat myöten. Sitä oon kansa sanottu ette paikalisela ittemääräämiselä pitäis olla enämen sanomista valtakunnalisten määräyksiitten totheenpanemisessa.»

Hvilket på norsk betyr følgende:

«Begrunnelsen for å regulere motorferdsel i utmarka er først og fremst de ulemper og skader slik ferdsel har for natur, dyreliv og friluftsliv. Det er stadig vanskeligere å finne områder som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet. Press på arealer er en stor utfordring for naturmangfoldet. For mange består friluftslivet av tilgangen på stillhet og ikke-tilrettelagt natur. Samtidig er motorferdsel i utmark viktig for mange, eksempelvis i næringssammenheng, i forbindelse med hyttebruk eller i forbindelse med fritidsaktiviteter som isfiske. Enkelte ønsker å bruke motoriserte kjøretøy til rekreasjon og næring i større grad enn det som regelverket åpner for i dag. Det er også pekt på at nasjonale regler bør ta bedre hensyn til det lokale selvstyret ved praktisering av regelverket.»

Her er lenka til den kvenske oversettelsen: Lautakunnan mandaatti