Å klekke ut nye prosjekter under frie tøyler, det er noe Riinakaisa Laitila liker best ved den nye jobben sin. (Foto: Arne Hauge)

 

Noen mil fra eller til var ingen hindring for Riinakaisa Laitila. Hun søkte, og ny jobb ble det.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Hun har i mange år jobbet ved Porsanger museum, nå har hun fått nye utfordringer ved Kvensk institutt. Men å pendle de få milene hver vei på daglig basis, fra Brennelv øst for Lakselv til Børselv ennå lengre ut langs fjorden, sier Riinakaisa Laitila, er ikke noe problem.

Pønske ut prosjekter

– Det går stort sett greit. På morgenen bringer jeg barna mine til skole og barnehage, etterpå får jeg sett den vakre fjorden og landskapet mens jeg kjører til Børselv. Da får jeg tid til å prosessere tankene mine og lage nye prosjektet. Dessuten har jeg bestandig pendlet også i museumsjobben, til Stabbursnes, Skoganvarre, Karasjok, det er ikke noe nytt for meg.

Så langt, bekrefter hun, trives hun svært bra i nyjobben.

Formidle kultur

– Det har vært kjempeinteressant så langt. Jeg har egentlig hatt nokså frie tøyler fordi dette på en måte er en ny stilling, som instituttets styre har skapt.

Riinakaisa sin jobb er å formidle kvensk kultur, og hun sier at hun på ingen måte angrer på å ha skiftet beite. Som avdelingsleder ved museet jobbet hun stort sett alene med prosjektene sine, ved Kainun institutti er hun del av et større team. Prosjektene er også lettere å få satt ut i livet, sier hun.

Alle sa ja

– Det har vært svært givende å jobbe direkte med barn, ungdom og voksne som vil lære seg mer kvensk. Dette publikummet er veldig mottakelig, og alle som har fått forslag fra meg, om å gjøre sånn og sånn, har så langt svart ja. Selv om det ikke var en selvfølge at de ble med. I museumsverden kan det ta mange år før noen biter på ideen din, sier kulturmedarbeideren.

Børselv skole er i så måte et bra eksempel, de takket straks ja til å bli med på Riinakaisa sitt nye prosjekt knyttet til poteten, putaatti som den heter på kvensk. Ruijan Kaiku var for øvrig til stede da barna og ungdommen hadde sin prosjekt-avslutningen før sommeren, så vi kommer med mer fra børselvtraktene, kan vi love.