.

Noora Marie Ollila. KUVA EMILIE DREYER

Noora Marie Ollila er tilsatt som lærer for kvenskelevene på Manndalen skole.

Av Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

– Det som har imponert meg mest er hvor utrulig motivert elevene er, skryter nytilsatt lærer i kvensk, Noora Marie Ollila.

Ollila er lærerstudent og har i tillegg studert kvensk ved Universitetet i Tromsø UiT. Hun skal i hovedsak ha fjernundervisning for de fire kvenskelevene i Manndalen fra Tromsø. Torsdag i forrige uke var første dag på skolen etter juleferien – da var også Ollila i gang med første undervisningsøkt. Neste gruppe er akkurat ferdig sin første økt i kvensk med sin nye lærer i kvensk.

1.–7. klasse skal ha undervisning 2,28 timer i uke og 8. klasse 2 timer per uke.

– Nå har vi kommet i gang med alle elevene. Vi må bli vant med det tekniske – men det ser ut som det går veldig bra, sier Ollila, etter de første øktene.

Lovpålagt

Ruijan Kaiku skrev om den manglende kvenskundervisningen 6. november i fjor. Opplæringsloven pålegger kommunene til å finne alternative løsninger når man ikke finner lærer i faget. I Opplæringslovens § 7–1. «Alternative opplæringsformer i samisk og finsk» heter det at elever «som har rett til opplæring i samisk og/eller finsk, har rett til alternativ form for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale ved skolen. Alternative former for opplæring kan t.d. vere fjernundervisning, intensivundervisning eller særlege leirskoleopphald. Alternative opplæringstilbod for elevar i grunnskolen skal utarbeidast i samarbeid med foreldra.»

Rektor ved Manndalen skole er også meget fornøyd med at skolen har funnet en løsning.

– Det er veldig bra et vi har fått dette til, sier rektor, Bård Gunnar Hansen.
– I tillegg har vi fått en meget engasjert lærer, avslutter han.