Går det som rådmannen vil, må stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) neste gang dra til Lakselv for å hilse på elevene fra Børselv barne- og ungdomsskole. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Ser atter for seg 2019-2020 som det siste for Børselv skole.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Bente Larssen er rådmann i Porsanger, og foreslår i kommunens budsjett for 2020 å legge ned Børselv skole. Nedleggelsen foreslås å tre i kraft fra sommeren av. Det er Ságat som melder dette.

Forslaget om å la skoleåret 2019-2020 bli historiens siste for bygda Børselv – beliggende 42,1 kilometer i nord-nordvestlig retning fra kommunens hovedsted Lakselv – møter også denne gang sterk motstand lokalt. Arnold Håkonsen er leder i Børselv og omegn bygdelag, og sier dette til Ságat.

– Det er jo litt dumt at det kommer opp flere ganger per år, når det egentlig ikke er nødvendig. Jeg synes de skal la Børselv skole være i fred, sier Håkonsen, som begrunner dette i et elevgrunnlag på minst 10 elever.

Også Ruijan Kaiku har tidligere skrevet om saken, blant annet i en artikkel på nett datert 5. desember 2018, med tittel som tydelig viser at saken er en gjenganger:

Børselv skole – nedleggingstruet igjen