Klinket båt, en tradisjon fra gamle dager. Metoden var og er svært utbredt blant kvenske båtbyggere. (Foto. Forbundet Kysten)

 

Tross en svært lang prosess holder den gamle kvenske båtbyggeskikken stadig stø kurs mot verdensarvlisten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I forrige uke gikk det ny informasjon fra leder Tore Friis-Olsen i organisasjonen som jobber for bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø, forbundet Kysten.

Saken gjaldt gamlemåten å bygge båter på, såkalt klinking, og den pågående innsatsen for å få båt og byggeteknikk inn på UNESCO’s liste over menneskehetens kulturarv.

Les også: Samtlige klinket til med ja

Informasjonen handlet om prosessen videre i UNESCO-systemet, og gikk til deltagere og støttespillere bak nominasjonen. Ruijan kveeniliitto, Norske kveners forbund, er blant de mange som støtter prosjektet.

Når det gjelder prosessen, så starter den med siste frist for nominering 30. juni i år, og følger deretter – i et snaut år – på med ulike frister for filer og vedlegg og saksbehandling til og fra.

Deretter vil evaluering finne sted i nevnte UNESCO-system, før man i november og desember 2021 går grundig gjennom nominasjonene og treffer sine beslutninger. Det er likevel et men, idet Friis-Olsen skriver:

«Vi skal ikke se bort fra at behandlingen av nominasjonen forsinkes på grunn av den pågående virussituasjonen,» en formulering bygget på tilbakemelding lederen har fått fra en veileder i prosjektet.

Her kan vi nevne at UNESCO’s generalsforsamling til den såkalte ICH konvensjonen, flyttes fra juni til august i år. Om den gjennomføres da er også høyst usikkert, framgår det i informasjonen fra forbundet Kysten.