Fylkehuset i Troms. Kuva Liisa Koivulehto

Fylkehuset i Troms. Kuva Liisa Koivulehto

Troms fylkeskommune har fått 300.000 for å lage en helhetlig handlingsplan for styrking av kvensk språk, identitet og kultur i Troms.

– Planen skal spesielt rette seg mot strategier og tiltak som kommuniserer mot barn og unge. En overordnet prosess for strategiutvikling og konkret handling vil bidra til felles løft og samhandling mellom ulike kvenske miljø og interessegrupper. På den måten kan det kvenske styrkes og derved innta sin naturlige plass i det nordnorske kulturmangfold. Samtidig vil arbeidet kunne nyttiggjøres i et større, nasjonalt perspektiv, står det i beskrivelsen til prosjektet «På unge hender -Handlingsplan for styrking av kvensk kultur og språk i Troms».

Vil styrke unges identitet
Tanken er at planen skal være et verktøy for å styrke og stimulere unge kveners identitet og synlighet, herunder språk, tradisjon, kunst- og kulturuttrykk, så vel som lek og innovasjon.
– Vår ambisjon er at alle barn og unge i Troms skal ha kunnskap og bevissthet om at kvensk språk og kultur er en naturlig del av vårt nordnorske mangfold, står det i prosjektets visjon.
Fylkeskommunens tanke er også at barn og unge med kvensk tilhørighet skal ha mulighet til å oppleve, samt være stolt over egen kultur og kulturuttrykk.
– De skal gis mulighet til å utforske slektas språk, og bidra med egen innovativ skaperkraft for å bringe kulturen videre, forklares det.

Følger opp vedtak
Troms fylkesting gjorde i desember 2014 et enstemmig vedtak om at kvensk språk bør oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk.
– En kvensk strategi- og handlingsplan vil være et viktig verktøy i arbeidet med å realisere et løft for den kvenske kulturen, argumenteres det i prosjektsøknaden.
Videre i planen står det at en ønsker å ansette en prosjektleder i 50% stilling over 11 måneder,  og at en vi sette opp en egen ressursgruppe som skal jobbe med kontakt mot unge kvenske ressurspersoner, organisasjoner og fagmiljøer.
– For å styrke fundamentet innenfor kvensk formidling er det viktig å bygge opp kompetansen i eksisterende produksjonsmiljø. Tilfanget av kunstnere og kulturformidlere med kvensk tilhørighet er meget begrenset. Det vil derfor være viktig å styrke og stimulere aktører innenfor dette feltet, slik at det kunstneriske miljøet kan vokse seg sterkere. Fylkeskommunen ser det som viktig at prosessen drives fram av ressurspersoner med tilhørighet i det kvenske miljøet, står det i prosjektsøknaden.