I filmen, som er tilgjengelig på youtube, blir vi bedre kjent med blant annet unge Kristin Haslund Salo fra Nordreisa og hennes kvenske røtter fra Manndalen i Kåfjord kommune. Filmen tar for seg bruken av kvendrakta som identitetsmarkør. KUVA SCREENSHOT

I filmen, som er tilgjengelig på youtube, blir vi bedre kjent med blant annet unge Kristin Haslund Salo fra Nordreisa og hennes kvenske røtter fra Manndalen i Kåfjord kommune. Filmen tar for seg bruken av kvendrakta som identitetsmarkør.
KUVA SCREENSHOT

 

.

«Noen må løfte og bære den kvenske kulturen dersom den skal overleve» er ett av budskapene i den nye kortfilmen «En takk til deg, pappa» som ihana! as har produsert for Halti kvenkultursenter IKS og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.

I filmen, som er tilgjengelig på youtube, blir vi bedre kjent med unge Kristin Haslund Salo fra Nordreisa, hennes far Steinar Salo, og deres kvenske røtter fra Manndalen i Kåfjord kommune. Filmen tar for seg bruken av kvendrakta som identitetsmarkør.

– Formålet er blant annet å formidle kunnskap om kvenene og vise fram kvendrakta på en helt ny måte. Det er begrenset hva man får med i en film på 6:30 minutter, men vi er veldig fornøyd med det resultatet Inger Birkelund og ihana! as har fått til, sier Pål Vegard Eriksen, daglig leder på Halti kvenkultursenter IKS.

Filmen skal brukes i Halti kvenkultursenters og Norske Kveners Forbunds revitaliserings- og formidlingsarbeid. Den aller første visningen fant nylig sted på Spinnvill Rokkefestival i Kåfjord, hvor Kristin også var tilstede for å delta i en mannekengoppvisning med kvendrakta.

– Det var en ypperlig anledning. Vi er veldig glade for at Spinnvill Rokkefestival ønsket å inkludere det kvenske i sitt opplegg, sier Eriksen.

Generalsekretær i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Ivar Johnsen, håper filmen kan bidra til at flere får øynene opp for kvendrakta.

– Vi har ikke markedsført kvendrakta på denne måten tidligere og vi håper dette kan resultere i at flere i framtiden, særlig unge, ønsker å vise sin kvenske identitet på den måten Kristin gjør.

– Vi trenger flere som løfter og bærer, avslutter Johnsen.