Finnmarkskommisjonen ønsker å kartlegge bruken av områder i store deler av Finnmark, deriblant rundt Altafjorden. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Finnmarkskommisjonen skal i løpet av det neste året få kartlagt eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.  

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I sommer kunngjorde Finnmarkskommisjonen en offentlig anbudskonkurranse om sikring av muntlige kilder i flere områder i Finnmark. Dette skal inngå i en kartlegging av eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk på den grunnen som 1. juli 2006 ble overført fra Statskog til Finnmarkseiendommen (FeFo).

Kommisjonen har inndelt Finnmark i avgrensede utredningsområder, og skal nå gå i gang med å kartlegge områder i Loppa, Alta, Hammerfest og Nordkapp. For å bidra til at kommisjonen har tilstrekkelig grunnlagsdata for sine beslutninger, er det besluttet å gjennomføre intervju av eldre muntlige kilder. Til nå har kommisjonen hatt 151 intervjuer med 180 personer.

Nå ønsker kommisjonen å gjennomføre rundt 50 intervjuer i utvalgte områder. Oppstart av arbeidet er planlagt i september/oktober 2020, med ferdigstillelse innen september 2021. Hensikten med intervjuene er å få opplysninger om hvordan områdene har blitt brukt og brukes i dag, og en ønsker at informantene forteller om egen oppvekst og husholdningens levemåte basert på årstidene. Både kvinner og menns bruk av utmarka må komme frem. En ønsker å få kartlagt familie og tilknytning til området, bruksformer, husdyrhold, reindrift, fiske, jakt og fangst, hogst, brensel og byggematerialer, bærplukking og annen høsting, pukk og grus, byggverk i utmark og ferdsel, og intervjuet skal foregå på informantens hjemmespråk/morsmål.

Denne gangen skal intervjuene foregå i disse utvalgte områdene:
Loppa kommune: Leirvik/Bergsfjord, Bogen/Øra, Frakfjordbotn, Loppa øy, Storvik, Fruvik, Silda, Kollsåkker (Goalsohkar), Gammelvær, Brynilen (cirka ti intervjuer).
Alta kommune; Stjernsundet/Klubbenes, Isnestoften, Nyvoll, Eidnes/Korsfjorden, Komagfjorden, Øvre Alta/Jøraholmen, Storelvdalen/Gargia, Eiby, Kviby, Elvestrand, Aronnes, Kronstad, Tverrelvdalen, Elvenes, Transfarelvdalen, Årøya. (cirka 20 intervjuer).
Hammerfest (gamle Kvalsund): Klubbukt, Fægfjord/Neverfjord og Kvaløya (spredt over hele øya, aktuelle steder kan være: Forsøl / Kvalfjorden, Kvalvika, Strømsnes/Akkarfjord, Rypefjord, Torskefjordene, Skjåholmen, Storbukt/Stállogárggu, Hanselv, Kargenes, Mollstranda, Kråkenes (cirka 15 intervjuer).
Nordkapp: Fastlandsdelen – Kåfjord og omegn. Vestsiden av Sværholt-halvøya: Hårvika, Indre/Ytre Rekvik, Mjåvik, Djupvika/Slåttsvika (cirka 5 intervjuer)