Utsnitt fra boka Hiiri Hiukkahamphaan suolapalat ja vähä mitäki muuta av Agnes Eriksen, illustrert av Jörkki.

 

Via munnhell og små historier får vi innblikk i tidligere tiders kvenske hverdagsliv og tankesett.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Arbeid og lek, skikk og bruk, været, sykdom og liv, årets gang og mye annet kommenteres med både humoristiske, slengete, belærende og treffende munnhell.

Boka inneholder også korte fortellinger om de mange underlige ting mellom himmel og jord som er blitt til historier. Et kapittel er viet verkord og besvergelser.

Samlet i 40 år

«Äyristä se kruunu alkkaa» – en krone begynner med et øre, sa nordreisakvenene. Hver minste enhet har en verdi.

– Dette munnhellet kan overføres til alt. Slik begynte også min nedskriving av muntlig kvensk tradisjonsstoff på 1980-tallet, skriver Eriksen i forordet til boka Hiiri Hiukkahamphaan suolapalat ja vähä mitäki muuta. I den kvenske kulturstua – inspirasjonsbok for små og store.

Hun har gjort mye av boka på fritida, men også fått støtte til arbeidet fra ulike hold, både i 2001 og 2019.

På kildelista finner vi 120-130 personer, de fleste fra Porsanger, Nordreisa, Alta og Varanger. Eriksen har også vært i Finland for å finne skriftlig materiale, blant annet i notatene til Jenny og Samuli Paulaharju. I ulike arkiver i Turku og Helsinki, særlig i arkivet til Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – Finska Litteratursällskapet fins det mye materiale som ikke er med i bøkene. Her fins også notatene til Anton Sommerseth (1909-1998), som samlet og skrev ned ordtak og historier fra Skibotn.

Inngang til det kvenske rom

Boka er tospråklig. Munnhellene forklares på norsk og de fleste historiene står både på norsk og kvensk.

Agnes Eriksen oppfordrer oss til å bruke de kvenske tekstene til språkopplæring. Hun skriver at boka «er som et nøkkelhull som lar deg skimte godbitene som kan bli dine, men du må selv ville å gå inn i det kvenske språk- og kulturrommet».

Det er mange emner og titler, men innholdslista er oversiktlig og gjør det lett å finne det man leter etter.

– Av plasshensyn er alt i tilknytning til mat utelatt og vil forhåpentligvis komme i en egen bok senere, skriver Eriksen i forordet.

Hun håper at boka vil bygge ei bru mellom fortid og framtid og at den «gir deg mot til å la eget språk lyde blant alle andre språk, noe som kan styrke deg som menneske».

Tydelig og systematisk

I slutten av boka finner vi også ei liste over kvenske merkedager, ei alfabetisk liste over ordtak og munnhell, ei enkel ordliste hvor de sentrale og spesielle ord i boka (med de bøyningsformene vi finner i tekstene) er forklart – samt at vi finner kildelista (både muntlige og trykte kilder). Kildene står også oppført under hvert lite munnhell eller historie.

Boka er illustrert med fargerike tegninger. Eriksen har gitt ut boka via sitt eget firma Sana-arkku.

Agnes Eriksen: Hiiri Hiukkahamphaan suolapalat ja vähä mitäki muuta. I den kvenske kulturstua – inspirasjonsbok for små og store. Kovonu ja muisthoon merkiny: Agnes Eriksen. Illustrasjon: Jörkki. Sana-arkku 2019