Disse, med flere, var med på stiftelsesmøtet til Norske Kvener Midt-Norge. Fra venstre: Karine Johansen, Bjarne Harald Brobakk, Arne William Auno, Vilde Christoffersen Walsø, Runar Christoffersen Walsø og Ole Høybakken. Foto: Norske Kvener Midt-Norge.

 

23. mai holdt trøndelagskvenene stiftelsesmøte og det offisielle navnet er Norske Kvener Midt-Norge.

– Da kan vi ta nye medlemmer som for eksempel bor på Nord-Vestlandet eller sør i Nordland. Det er ikke så mange lokallag i Midt-Norge og sørover, mener nyvalgt leder Vilde Christoffersen Walsø.

Foruten Vilde ble Gunn Mogseth Skrove valgt til kasserer og Runar Christoffersen Walsø til sekretær i det nye lokallaget.

Det var i alt ni stykker som kom på det aller første møtet og det var en del formaliteter og vedtekter å gå i gjennom før man kunne ta den hyggelige delen av møtet.

– Nå gjenstår det å melde laget inn til Brønnøysund så alt er i orden, forklarer Walsø.

Hun synes også det var god stemning og hyggelig å bli bedre kjent med de andre medlemmene når den formelle var vel overstått.

– Jeg tror det blir bra å samarbeide med dem. Noen har bakgrunn fra Finnmark og Troms og har vokst opp med det kvenske, mens vi fra Trøndelag ikke kjenner like godt til dette. Derfor er det fint ha stor spredning blant medlemmene – fint å ha mangfoldet, mener Walsø.

 

Lokale aktiviteter

Blant aktivitetene som ble diskutert var det flere som ønsket å lære seg grunnleggende kvensk, og kanskje også et kurs for å vedlikeholde det man har lært. Det var også flere som synes konserten vi hadde med Beddari og Nilsen var fin og ønsket seg flere slike arrangementer.

– Dessuten var det ønskelig med foredrag om bakgrunnen til kvenene i Norge, slik at vi får mer kunnskap om oss selv. Jeg tror vi får nok å holde på med, fastslår Walsø.