Den ene «kvenkladden» er dessverre i dårlig stand på grunn av brannskader, men deler av protokollen er leselig og har blitt avfotografert ved Vardø museum. (Foto: Inger Lene Nyttingnes)

 

Brodtkorb i Vardø drev utstrakt handel med kvenene som hadde bosatt seg på Kolahalvøya. Nå er handelens rikholdige arkiv frigitt.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Materialet gir et rikt bilde av den nære kontakten mellom kvenene på Kola og Brodtkorb handel i Vardø, en kontakt det er rimelig å anta både var et avhengighetsforhold og et forhold som bidro til at kvenene fikk bedre muligheter til å overleve, forteller Inger Lene Nyttingnes, Prosjektleiar for Varangerarkiver (Varanger museum IKS) i en artikkel om Brodtkorbarkivene til nettsiden Finnmarksarkivene.

Egne protokoller for kvener

Arkivene som i høst ble frigitt, viser at Andreas Esbensen Brodtkorb i Vardø skal ha drevet utstrakt handel både med kvener enkeltvis og kvenske fiskerkompani.

Blant annet skal det finnes egne protokoller som viser handelen med Kolakvenene: «Konto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken» nr. 1 og 2, «Compagnibog for Kvænerne paa Russekysten» nr. 2 og nr. 17 (transp.), og «Kvænkladde» nr. 1 og nr. 2.

Viser hverdagslivet

Protokollene inneholder detaljert bokføring av varer og tjenester, og en kan følge kundenes innkjøp gjennom generasjoner, men også finne mer private opplysninger som for eksempel at Joh. Petter Luhiniemi var «gammel og sørgelig», og om da Johan Abraham Dørmenen og fiskerkompaniet hans på 4 mann forliste på havet og forsvant i 1896, og om hvordan restgjelda deres til Brodtkorb ble betalt av de etterlatte.

Åpne arkiv

– Brodtkorbarkivene og de tilhørende protokollene er nå tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem, enten det er til forskning eller for ren interesse, skriver Nyttingnes.

De kan gjøres tilgjengelig både på lesesal og digitalt.

– Vi håper mange vil kunne finne glede, interesse og ny kunnskap i det, avslutter hun.