Fra venstre: Marte Kristine Ims, Anne Marit Norbakken Prestø, Oddgeir Sølvfæstersen, Miriam Zahl, Gaute Norbye, Tove Karoline Knutsen, Olav Øygard, Kai Krogh, Truls Olufsen-Mehus, Christel Benedicte Eriksen og Mette Anti Gaup. (Kuva: Pohjais-Holukalandin pispaseura)

 

Det nye bispedømmerådet i Nord-Hålogaland har hatt sitt første møte og har konstituert seg for de to neste årene.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Bispedømmerådet i Pohjais-Holukalandin pispaseura/Nord-Hålogaland bispedømme har den 15. januar hatt sitt første og konstituerende møte etter kirkevalget i 2023.

Under konstitueringen ble Marta Kristine Ims fra Nominasjonskomiteens liste gjenvalgt som leder, mens Oddgeir Sølvfæstersen fra Frimodig kirke ble valgt som nestleder, og de er begge valgt for de to kommende årene.

Det melder Nord-Hålogaland bispedømmeråd i ei pressemelding.

Begge de forannevnte rollene hadde konkurranse av Kai Krogh fra Åpen folkekirke, men de stemmeberettige ville det annerledes.

Det nye bispedømmerådet for perioden 2024 til 2027 består, i tillegg til biskop Olav Øygard, av følgende faste representanter:

Marta Kristine Ims fra Nominasjonskomiteens liste
Oddgeir Sølvfæstersen fra Frimodig kirke
Miriam Zahl fra Nominasjonskomiteens liste
Truls Olufsen-Mehus fra Bønnelista
Christel Benedicte Eriksen fra Åpen folkekirke
Kai Krogh fra Åpen folkekirke
Tove Karoline Knutsen fra Åpen folkekirke
Anne Marit Norbakken Prestø, lek kirkeligansatt
Gaute Norbye, geistlig representant

I tillegg sitter Mette Anti Gaup i bispedømmerådet som samisk representant.

Hun ble valgt inn av Samisk kirkelig valgmøte, som ble avholdt på senhøsten 2023. Dette valgmøtet velger samiske representanter til de tre nordligste bispedømmene, og nominerer for øvrig også kandidater til Samisk kirkeråd, der Kirkemøtet følger opp og foretar det endelige valget.

Kvenene har gjennom en årrekke kjempet for bedre «vilkår» hos Den norske kirke, deriblant for et eget Kvensk kirkeråd, uten så langt å ha fått gjennomslag. Det forklarer trolig hvorfor det heller ikke denne gangen er en «kvensk representant» å spore i det nye og nordligste bispedømmerådet.

Les også: – Et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning

På Kvenfolkets dag i 2023 kunne imidlertid Den norske kirke melde at Kirkemøtet hadde vedtatt at kvensk kirkeliv skal styrkes, og at Kirkerådet hadde satt ned en arbeidsgruppe med hensikt å foreslå endringer i hvordan kvensk kirkeliv er organisert i Den norske kirke.