– Vi er på jakt etter privatarkiver! sier daglig leder Gunnhild S. Engstad fra IKA Finnmark, arkivar Grete Gunn Bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv, arkivar Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø og spesialrådgiver Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (prosjektleder) og arkivansvarlig Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat. Foto: Jorun I. Jakola

– Vi er på jakt etter privatarkiver! sier daglig leder Gunnhild S. Engstad fra IKA Finnmark, arkivar Grete Gunn Bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv, arkivar Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø og spesialrådgiver Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (prosjektleder) og arkivansvarlig Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat. Foto: Jorun I. Jakola

Finnmarksarkivene har i lengre tid jobbet med å skaffe oversikt over hva som finnes, og ikke minst hva som mangler av arkiver i samlingene i Finnmark. –Nå vet vi hva vi er på jakt etter – og vi trenger din hjelp, skriver Finnmark fylkesbibliotek i en pressemelding. 

– Det er store hull i historien om Finnmark, og særlig er det historiene til viktige bedrifter som mangler. Vi trenger hjelp fra publikum til å få berget disse arkivene for ettertiden, skriver Helena Maliniemi som er spesialrådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek.

Finnmarksarkivene er et nettverk av flere institusjoner i Finnmark som jobber spesielt med å bevare arkiv etter privatpersoner, bedrifter og organisasjoner – altså det man kaller privatarkiv. Mye har blitt samlet inn allerede, og en oversikt over det meste av dette finnes på hjemmesiden www.finnmarksarkivene.no.

– At det fremdeles er mange arkiv fra private bedrifter og organisasjoner som ligger rundt omkring i Finnmark er det liten tvil om, men hvor er de blitt av? Det er mye spennende og viktig finnmarkshistorie i disse dokumentene, og det er dette Finnmarksarkivene nå håper på å spore opp og få berget for ettertiden. Spesielt søker vi etter arkiver fra fiskeribedrifter som har eksistert langs hele kysten, men som det nesten ikke finnes spor av i arkivsamlingene. For eksempel finnes det ikke et eneste fiskeriarkiv bevart fra Båtsfjord, som jo er Norges fiskerihovedstad. Viktige arkiver etter hjørnesteinsbedrifter finnes nesten ikke bevart – her kan spesielt nevnes Vadsø Sildoljefabrikk, John Alvestad i Sørvær, Havøysund Fiskeindustri, Hj. Pedersen Mjaanes i Kvalsund, Brødrene Aarsæther i Kjøllefjord, Mehamn Isanlegg, flere hjørnesteinsbedrifter i Båtsfjord (Finotro, Nils. H. Nilssen, Brødr. Aarsæther) og i Vardø, P.G. Mathisen A/S i Kiberg og mange flere. Det samme gjelder de svært viktige fiskarlagene, – ikke mange arkiv er bevart. Fiskarlagene hadde som kjent en enorm tilslutning i fiskeværene og utviklet seg til mektige bygdelag som var for alle, ikke bare for fiskere. Reinforedlingsbedrifter og duodjibedrifter fra det samiske området er også lite tatt vare på, røper Finnmarksarkivene.

Videre er det samlet inn lite arkivmateriale fra nyinnvandring i fylket.

– Det finnes i det hele tatt ikke tilstrekkelig arkivmateriale til å gjenspeile det flerkulturelle Finnmark som det virkelig er, forteller de.

De ovennevnte arkivene utgjør bare en liten del av alt som er ønskelig å få samlet inn. Det finnes i tillegg en stor mengde privatarkiv fra ulike næringer og foreningsliv.

– Hvis du vet om et arkiv som ligger og støver ned, er det bare å ta kontakt. Hjelp oss å berge en viktig del av Finnmarks historie! oppfordrer fylkesiblioteket.