Bernt Isaksen, leder i Tromsø Kvenforening, understreker hvor viktig det er å markere kvensk språkdag.  (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Den kvenske språkdagen markeres med kunst, språkpris og foredrag.  

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Tromsø Kvenforening inviterer for første gang til en stor markering av den kvenske språkdagen 26. april, på Norges arktiske universitetsmuseum. Programmet varer i 2 timer, og er fullt av gøye og lærerike aktiviteter.

Arrangementet finner du her: Kvensk språkdag 

Det blir blant annet visning av Bente Nordhagen sin utstilling «En skjult verden – kätkety maailma», foredrag om kvensk stedsnavnstjeneste og lokale stedsnavn, utdeling av kvensk språkpris fra Norsk Språkråd og musikkinnslag fra Kvenkoret Kvääni Äänii.

Leder i Tromsø Kvenforening, Bernt Isaksen, understreker viktigheten av slike kvenske arrangementer.

– Språket er en stor del av vår identitet, og det er særlig viktig opp mot sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport å få markert behovet for støtte til det kvenske språket, sier Isaksen overfor Ruijan Kaiku.

Språket, framgår det som grunnlag for slike språkdager, er en viktig identitetsmarkør for alle menneskegrupper. Det er med på å fortelle noe om hvem vi er, vår bakgrunn og hvor vi kommer fra.

– Det handler om hvem vi er, og hvem vi ønsker å være. Språket er med på å definere oss, sier Isaksen.

Videre forklarer han at det ikke bare er viktig opp mot den høyt omtalte rapporten, men også for å vise at det er både et behov og ønske om å revitalisere det kvenske språket.

– For mange er språket glemt og borte, men vi ser at det er en stor interesse for å ta det tilbake, sier han.

Fra tidligere erfaringer så er det antatt at det kommer rundt 100 besøkende på arrangementet som fremmer språket. Det er gratis og åpent for alle som er engasjert, interessert, og ønsker å lære mer.

– Det er et nasjonalt ansvar, og Tromsø Kvenforening jobber med å synliggjøre behovet, samt å øke interessen for det kvenske språket, sier Isaksen avslutningsvis.