Onnee Kväänikansan päiväle!

Tääpänä oon Kväänikansan eli Kainulaiskansan päivä sekä Norjassa ja Ruottissa. Tääpänä markeeraama kvääniin eli kainulaisten histooriaa ja kulttuurii meiđän maassa. – Mie toivon kaikile kvääniile onnee päiväle, sannoo staatinneuvos Jan Tore Sanner.

Kväänit oon tärkkee osa Norjan kulttuurillisesta monenlaisuuđesta.

– Monet tulisieluiset ihmiset työtelhään sen etheen ette säilytethään kväänin kielen ja kulttuurin. Mie kiitän teitä sen työn eđestä, sannoo Sanner.

Hallitus eli rejeerinki halluu ette Norjan kväänit saađhaan eđistäät ommaa kieltä ja kulttuurii. Sen tähđen hallitus oon tekemässä plaanan kväänin kieltä varten. Met olema kontaktissa kväänijärjestöitten ja kväänin kielimiljöitten kans ko tehemä plaanan.

– Tämän plaanan mooli oon ette kväänin kielelä olis parempi tulleevaisuus, sannoo staatinneuvos.

_______________________________

Gratulerer med Kvenfolkets dag!

I dag markeres Kvenfolkets dag i Norge og Sverige. Dagen er en markering av kvenenes historie og kultur i våre land.

– Jeg ønsker å gratulere alle kvener med dagen, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kvenene er en viktig del av det kulturelle mangfoldet i Norge.

– Mange ildsjeler arbeider utrettelig for å bevare kvensk språk og kultur. Det vil jeg takke dere for, sier Sanner.

Regjeringen har som mål at kvener i Norge skal få utvikle sitt språk og sin kultur. Regjeringen har derfor begynt arbeidet med en målrettet plan for kvensk språk. Planen vil bli utarbeidet i kontakt med kvenske organisasjoner og språkmiljøer.

– Målet er at denne planen skal legge forholdene til rette for en bedre fremtid for kvensk språk, sier statsråden på regjeringens nettsider.