Biskop Olav Øygard heiser flagget på bispegården i Nord Hålogaland for første gang i historien. Alle prostene i bispedømmet var tilstede. Foto: Liisa Koivulehto