Nå jobbes det for å få vedtatt flere kvenske stedsnavn i Vadsø kommune (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Ekkerøy kan bli Ekrea, mens Kullaselva kan bli vedtatt som kvensk navn på Golnes.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Språkrådet har nå reist navnesak for ei gruppe stedsnavn i Vadsø kommune. Det dreier seg om bygdelagene Golnes, Ekkerøy og Krampenes, samt vassdraget Golneselva og øyene Ekkerøya og Lille Ekkerøy.

– Språkrådet har innhenta kvenske navn fra lokale informanter, og disse ligger til grunn for de foreløpige tilrådingene, står det i et brev til Vadsø kommune fra navnekonsulent for kvenske stedsnavn, Irene Andreassen.

I navnesaksskjemaet har navnekonsulenten foreslått at det kvenske navnet på bygda og øya Ekkerøy skal være Ekrea, mens øya Lille Ekkerøy da blir Pikku-Ekrea. Golnes og vassdraget Golneselva foreslås å hete Kullaselva, mens Krampenes kan få Kramppinen som sitt kvenske navn.

I følge stedsnavnsloven er det kommunen som er vedtaksorgan for de tre bygdelagsnavnene, mens det er kartverket som skal vedta de tre vassdrags-og øynavnene i saka. 

Per i dag har ingen av objektene i saka har fått vedtatt samiske navn. Lokale organisasjoner får nå høve til å uttale seg innen høringsfristen 20. november.