Unni Elisabeth Huru og Herulf Johansen, her sammen med foreningskollega Beate Adolfsen (til høyre). Det var Huru og Johansen som reiste og møtte SV-politikeren. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Norske kveners forbund har vært i møte med stortingspolitiker fra SV. I kaffepraten fikk et annet forbund passet sitt påskrevet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nkf-Rk møtte SV’s Grete Wold. (Foto: Privat)

I forbindelse med at Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer sin rapport i juni, har Norske kveners forbund, Nkf-Rk, møtt stortingspolitikere. Mandag 20. februar ble SV’s Grete Wold orientert om situasjonen for det kvenske folket. Dette framgår av ei pressemelding fra forbundet.

Fra Nkf møtte politikeren Unni Elisabeth Huru, nestleder, samt Herulf Johansen, styremedlem i Norske kvener Ytre Oslofjord. Møtet foregikk som en kaffeprat i Holmestrand, der Wold først fikk en kort innføring om kvener.

«Hun trengte også en oppklaring på hva Nkf-Rk står for sett opp mot Kvensk Finsk Riksforbund», melder Huru og Johansen, som svarte politikeren slik:

«KFR står for holdninger vi ikke ønsker å bli forbundet med, og de jobber hardt for å fjerne det kvenske språket. Stikk i strid med anbefalingen fra Europarådet, og det faktum at kvensk er et eget språk og at det er truet.»

Dette er et utsagn som Ruijan Kaiku valgte å legge fram for Kvensk Finsk Riksforbund for en kommentar. Leder Bjørnar Seppola sier dette:

– Det medfører ikke riktighet at KFR «jobber hardt for å fjerne det kvenske språket.» I språksaka arbeider vi for at finsk skriftspråk fortsatt skal kunne brukes av de kvener og finner i Norge som ønsker det. Flertallet av våre medlemmer ser seg best tjent med bruk av finsk, derfor er dette vårt hovedfokus. Vi gir stipender både til de ungdommer som leser finsk og til de som leser kvensk. Vi arrangerer en årlig skrivekonkurranse hvor man kan skrive både på finsk og kvensk. Vi syns det er trist at vår søsterorganisasjon NKF, skaper splid ved å gå ut med denne type angrep, sier Seppola.

Trist, sier Bjørnar Seppola om kritikken fra Nkf. Seppola er leder for Kvensk Finsk Riksforbund. (Arkivfoto: Torgrim Halvari)

Tilbake til møtet mellom Nkf og SV-politikeren. Det framgår at hovedbudskapet fra førstnevnte var nødvendigheten av å opprette et direktorat med hovedoppgave å ivareta kvenske interesser. Viktigheten, mener Nkf, kom tydelig fram i rapporten Telemarksforskning leverte i mars 2020, på bestilling av daværende regjering.

«Tragisk nok sviktet Solberg-regjeringen både kvener og andre nasjonale minoriteter totalt, og skrotet hele rapporten. Den etterfølgende Stortingsmeldingen ivaretok på ingen måte kvenske rettigheter», mener altså Unni E. Huru og Herulf Johansen, som håper politikeren fikk med seg et annet punkt. Nemlig at:

«[…] myndighetene driver strukturell usynliggjøring gjennom lovverk, holdninger og handlinger. Eksemplene som ble brukt for å underbygge dette var den nylig omtalte bokloven og manglende satsing på kvensk språk, kultur og samfunnsliv i statskanalen NRK.»

Wold ble videre utfordret på det Huru og Johansen omtaler som SV’s nei til kravet om støtte til Kventeateret, dette ved revidering av Statsbudsjettet på senhøsten i fjor. Til dette hadde stortingspolitikeren få svar på stående fot, men meldes å ville innkalle til et internt møte blant SV’s representanter på Stortinget.

«Vi er spente på hva som kommer ut av det, og forventer å få en tilbakemelding om ikke så lenge. Spørsmålet om hvordan SV vil markere Kvenfolkets dag rakk vi ikke å stille, så det har hun fått ettersendt på mail», avrunder Huru og Johansen, som vi forstår på vegne av Nkf-Rk.