Leif-Bjørnar Seppola.

Det er uheldig at kvener diskuterer mer samepolitikk enn kvenpolitikk.

Av Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

Leif Bjørnar Pedersen Seppola i Kvenlandsforbundet lanserte tidlig i november en liten meningsmåling på forbundets facebooksider. Her spør han om det er en ønskelig utvikling at det stadig diskuteres samepolitiske saker på forbundets fb-vegg istedenfor kvenpolitikk.

– Vår gruppe har i den senere tid utviklet seg til et organ for diskusjon om samepolitiske forhold. Som det fins andre grupper som driver med. Samepolitikk er det åpent for og diskutere også i aviser. Kvensaka har få plasser. Er dette en ønsket utvikling? spør han.

Ryhmä yhä enemmän samepolittinen keskustelupaikka. Samepolitikka on paikka ja tila monessa lehessä ja fb ryhmissä. Onko samepolitikka oikea suunta meijän kveenirymhmälle?

Kvenpolitikk

Seppola presiserer at det er helt greit og nødvendig å diskutere samepolitiske saker så lenge disse også berører kvenpolitiske spørsmål.

– I motsetning til samene har kvenene få rom hvor det kan diskuteres kvenpolitiske saker. Det er hele tiden noen som poster samepolitiske saker istedenfor kvensaker og er veldig fokusert på samene, forklarer han.

– Dette gjør det vanskelig å føre de debattene som jeg mener vi bør føre, mener Seppola.

Indre splid

Seppola tar også til ordet for å konkretisere kvenenes behov framfor å stadig diskutere og kritisere hva andre gjør og har. Han ser ikke at indre splid blant kvenene vil fremme de kvenpolitiske sakene. Debatten bør gå på hva som er gode tiltak for kvenene.

– Jeg mener vi kan få en utvikling på de behovene kvenene har dersom vi samarbeider. Hva er gode tiltak for kvenene? Vi må kunne diskutere oss fram til hva vi ønsker. Dette vil vi, sier Seppola.

Han mener også vi må bruke de kvenske institusjonene vi allerede har. Både Kvensk Institutt – Kainun Institutti og Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri bør være kilder til informasjon i kvenske spørsmål.