Unni Elisabeth Huru under dagens høring av statsbudsjettet i Kommunal og forvaltningskomiteen. (Skjermbilde fra Stortingets nett-tv)

 

«Det er behov for en kraftig økning. Vi ber om at Stortinget i denne runden dobler forslaget fra regjeringen.»

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto ved nestleder Unni Elisabeth Huru har i dag, under høringen av statsbudsjettet i Kommunal og forvaltningskomiteen, bedt Stortinget doble samtlige kvenske poster i det kommende budsjettet kap. 567 post 70 og kap. 567 post 73.

Huru, som hadde tre minutter på seg, omtalte regjeringens budsjettforslag som «utrolig skuffende», og påpekte at det knapt nok dekker prisstigningen.

Kun ett lysglimt

Huru trakk imidlertid fram bevilgningen til Kvääniteatteri som et lysglimt, før hun fortsatte:

«Men det hjelper ikke andre kulturarbeidere, sliterne på Ruija kvenmuseum, Kvensk institutt, språksentrene eller Halti kvenkultursenter. Heller ikke næringsdrivende i tradisjonelle kvenske områder, kvenske gründere, de som jobber i kvenske medier eller Ruija forlag som drives på frivillig basis», sa Huru.

«De hjelper heller ikke kvenske kulturminner som er feilregistrerte eller som er i ferd med å bli borte. Og ikke språket, som er et av de mest truede i Europa», fortsatte hun.

«Kvenene må løftes fram, bli synliggjort, slippe til bordet, og ha medbestemmelse i saker som vi direkte og indirekte blir berørt av», sa nestlederen.

Vil ha dobling

Huru gikk så over på tallene, og hadde konkrete forslag til hva som kunne monne i første omgang.

«Det er behov for en kraftig økning i det kommende budsjettet. Vi ber om at Stortinget – i denne runden – dobler forslaget fra regjeringen.»

Regjeringens forslag til kvensk språk og kultur er på 12,6 millioner, en økning på i underkant av 2 millioner. Her ber Huru og kvenforbundet om at Stortinget setter av 25 millioner. Videre er det foreslått 9,8 millioner til opplæring i kvensk eller finsk, og her bes det om at det settes av 20 millioner istedenfor.

Det nasjonale senteret for kvensk språk og kultur, Kainun institutti – Kvensk institutt, er tilgodesett 7,8 millioner i forslag til statsbudsjett for 2024. Her bes det om en økning til 16 millioner. Og for Ruijan Kaiku, som ligger inne i forslaget med 1,4 millioner, bes det om en økning til 3 millioner kroner.

Huru ba også om 2 millioner i umiddelbar støtte til sin egen organisasjon, Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, noe hun begrunnet med at myndighetene må sette forbundet i stand til å møte de mange og krevende oppgavene som er pålagt dem i forbindelse med arbeidet med kommisjonsrapporten.

Det skriftlige høringsinnspillet kan leses her.