Bilde fra Paaskiviikko; konserten «Vårlek og sommervals» trakk nær 130 mennesker til Halti kulturscene i Nordreisa. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter)

 

Gledelig rapport: Hele 1.500 personer besøkte arrangementene i tilknytning til Paaskiviikko 2018.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I 2018 ble Paaskiviikko arrangert for tolvte året på rad. Til sammen var det 1.500 besøkende på arrangementene, hvorav minst 288 var barn og unge. Denne viktige målgruppen utgjorde derfor rundt 20 prosent av det totale besøkstallet, viser festivalrapporten, som ble lagt fram i desember.

Nytt av året for Paaskiviikko 2018, var at Kultnett AS var inne som medprodusent. Som før var strukturen desentralisert, med arrangementer over mange dager i hele 6 kommuner. Det var kulturkvelder med faglige foredrag, konsert og kafésalg, eventyrstund og fortellerteater til barnehager, utstillingsåpning med foredrag og musikk, boklansering, billettslipp til Kyläpeli 2018, forskningsseminar, kvensk salmekveld, pubkveld med quiz og musikk, konsert, kvensk-norsk gudstjeneste, kulturdag med kulturvandring, fortellerteater, matsalg, sauna og ulike utendørsaktiviteter for store og små. Daglig leder for Halti kvenkultursenter, Pål Vegard Eriksen, skriver i rapporten.

«Arbeidet med Paaskiviikko skjeler blant annet til kvenkultursenterets formål. Kvenkultursenteret tror at en kvensk kulturuke, både eksplisitt og implisitt, vil kunne bidra til synergier i samfunnet både på kort og lang sikt. Dessuten er dette en effektiv måte for senteret å komme ut i eierkommunene og ut til befolkningen på.»

I tillegg til festivalprogrammet har kvenkultursenteret fra og med 2013 og i samarbeid med folkebibliotekene samt Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms, arrangert en årlig kvensk språkturne. Den heter «Paaskiturneen» og går i forkant av og i tilknytning til Paaskiviikko.

Her kan du lese hele rapporten