Språkrådet har nå gjort en vurdering av navneforslagene som foreligger om hva det nye sammenslåtte fylket i nord kan hete. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune, melder NRK på sine nettsider.

I blant forslagen som er kommet inn er både Finnmark og Troms, Troms og Finnmark, Finnmark og Nordlys, men Språkrådet kommer ikke med noen klare råd.

I følge NRK mener Språkrådet at dersom bare ett av dagens fylkesnavn skal brukes, kan Finnmark forsvares fordi det tidligere har blitt brukt om de to fylkene og om større områder. Men rådet mener at dette navnevalget kan være vanskelig ettersom det omfatter bare ett av dagens to fylker.

Rådet støtter ønsket om dobbeltnavn på fylket, men hvis det velges blir neste spørsmål hvilket navn som skal stå først.

– Det at Finnmark fremstår som den eneste kandidaten til et aktuelt enkeltnavn, kan tale for at Finnmark står først. Et annet moment kan være uttale, og at det letteste leddet, Troms, står først. I praksis vil begge navnene være lette å uttale, og vi ser ingen grunn til å framheve den ene eller den andre rekkefølgen på dette grunnlaget, skriver Språkrådet.

Rådet avviser imidlertid klart et forslag om å kalle fylket Nordlys.