Det har endelig åpnet seg for etablering av et kvensk språksenter i Alattio/Alta. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kulturdirektoratet har delt ut 6 millioner kroner i driftstilskudd for 2023 til kvenske institusjoner. Midlene er fordelt på sju ulike mottakere, som hadde et samlet behov på 9,2 millioner kroner.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den 1. januar 2023 overtok Kulturdirektoratet ansvaret for å forvalte tilskuddsordninger for kvensk språk og kultur, som de siste årene er blitt forvaltet av Troms og Finnmark fylkeskommune. Ordningene gjelder tilskudd til både drift og prosjekter, og finansieres over Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sitt budsjett.

Den 8. februar slapp direktoratet oversikten over tildelingen av driftstilskudd til kvensk språk og kultur 2023.

Blant sju søkere finner vi «nykommeren» Alta kommune, som mottar 750 000 kroner, hvis hensikt er å opprette et kvensk språksenter i Nordlysbyen.

Les også: – Veldig positivt overraskende

De øvriger mottakerne er Storfjord språksenter, som mottar 753 000 kroner, samt språksentrene i Porsanger, Kvænangen og Vadsø, som får 900 000 kroner hver. Den samme summen får det regionale senteret Halti kvenkultursenter IKS, med seks eierkommuner som primært nedslagsfelt.

Hvorvidt Ruijan Kaiku AS, som også er på lista, kan sies å komme best eller dårligst ut av tildelingen, avhenger nok av øyet som ser; Tilskuddet på 930 000 kroner er den høyeste tildelingen, men er samtidig den med desidert størst avstand mellom omsøkt beløp og tilskudd.

Til sammen ble det søkt om 9,2 millioner kroner, og tildelt cirka 6 millioner kroner. Det utgjør et gap på om lag 3,2 millioner kroner mellom behov og tildeling.

Kulturdirektoratet forvalter nå alle tilskuddsordningene til tiltak som styrker nasjonale minoriteters språk og kultur.