Kyläpeli er en av flere kvenske aktører som den siste tiden har fått sitt eget «sted å bo.»

 

Har opprettet flere nye nettsider for kvensk kultur.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den siste tiden har 2 kvenske kulturaktører fått sine egne nettsider.

Den første er Landsbyspelet Kyläpeli, som nå kan søkes opp på følgende adresse: www.landsbyspel.no

Den andre er Kvääniteatteri – Kventeateret, som du finner på nettadressen: www.kventeater.no

Vi tar med at det er mye fin og nyttig informasjon å finne på begge de nevnte nettstedene.