Gjennom prosjektet Vardø restored prøver en å ta vare på blant annet den gamle kvenske bebyggelsen i Vardø. Dette bildet er tatt i 2012 før prosjektet startet. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Riksantikvaren kommer til Vadsø og Vardø i april for diskutere hvordan lokale aktører, kommuner og det regionale nivået bruker mulighetene i kulturarv-ressursene.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

10. og 11. april arrangerer Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune et seminar om bevaring og bruk av den lokale kulturarven som er i Varangerområdet. Seminaret tar utgangspunkt i prosjektet Vardø Restored.

– Lokalt arbeid med kulturminner og kulturhistorie vekker ofte stort engasjement. Slik energi er med på å understøtte og legitimere en god forvaltning av kulturminnene, men vil også kunne være en kraft som kan brukes inn i utviklingsarbeidet på andre måter, forteller arrangøren.

Kvensk byggeskikk

Kari Oinas jobber i Finnmark Fylkeskommune med kulturminner, og sier at selv om det ikke er et spesifikt kvensk fokus på seminaret, kan en ikke komme unna den kvenske og norskfinske kulturarven i området.

– En del av bebyggelsen i Vardø har røtter i kvensk kultur, så kvenske kulturminner er sterkt inne i prosjektet på den måten, forteller hun.
Programmet for seminaret er ennå ikke helt på plass, så hvor vidt det blir noen med særskilt kvensk ekspertise som vil holde innlegg er fortsatt uklart.

Målgruppen for seminaret er offentlige og private aktører lokalt og regionalt i Nord-Norge, herunder også kunnskapsmiljøer med erfaringer fra kulturarv og lokal samfunnsutvikling.

– Vi tar høyde for at vi får rundt sytti til hundre deltakere, sier Oinas.

Kulturarv i Varangerregionen

På seminaret stiller en spørsmålet om hvordan kulturminner og kulturhistorie kan mobilisere aktører og nye ressurser for utviklingsarbeid. Det vil bli satt av tid til å diskutere hvordan Varangerregionen og andre regioner i Nord-Norge kan ta i bruk kulturarv og historie for planlegging av framtida. Erfaringene fra prosjektet Vardø Restored utgjør en del av erfaringsmaterialet for seminaret.

– Dette er et prosjekt mange kan hente inspirasjon fra. Vardø Restored er jo også tenkt å være en landsdekkende modell for bevaring av kulturminner, forteller Oinas.

Seminaret foregår både i Vardø og Vadsø.

– Den første dagen legger vi vekt på å få fram kunnskap om organisering og gjennomføring av lokalsamfunnsprosjekter. Seminaret forflytter seg til Vardø om ettermiddagen hvor vi får innblikk i prosjektet Vardø Restored. Formiddagen den andre dagen vies innlegg og diskusjoner om hvordan bli bedre til å ta i bruk kulturarv som ressurs for utvikling av nordnorske lokalsamfunn, forteller arrangøren.