Geir Johan Nilsen, Kven Østlandet. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

Landsmøtet bestemte at «rammebetingelser» og «næringsmessig» skulle være en del av formålsparagrafen i vedtektene til Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto (NKF-RK). Forslaget kom fra Geir Johan Nilsen, Kven Østlandet.
– Rammebetingelser er et vidt begrep, det spiller på utdanning, det spiller på økonomi, da først og fremt forbundets økonomi – det er jo det dette vil bety. I det hele tatt forbedre kvenfolkets rammebetingelser som folk i Norge, sa Nilsen.
– Næringsmessig for å understreke at de tradisjonelle kvenske næringene trenger fokus i tiden fremover, forklarer Nilsen.

Noora Marie Ollila i forbundsstyret mente formålsparagrafen allerede omfattet rammebetingelser i den ordlyden som forelå og følte det var unødvendig å ta med rammebetingelser. Rune Bjerkli mente at forslaget var med på å styrke kvenenes sak og at man måtte få med alle de tingene som kunne være med på å styrke denne.

Alf E. Hansen påpekte også viktigheten med at i alle fall ordet «næringsmessig» kommer med i forhold til deres fremtidige arbeid med registrering av kulturminner.
Egil Borch fastlo at kvenene trenger gode rammebetingelser, og da er det viktig å få dette med i formålet. Det er viktig at vi har gode rammebetingelser.
– Hvis vi jobber med det uansett, bør det i alle fall stå der, fastslo Bjerkli, før forslaget gikk til avstemming og deretter vedtatt.