Fylkeshuset i Vadsø, Foto: Ina Eliassen

 

15. april gikk høringsfristen ut for innspill til Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020.

I høringsdokumentet skriver Finnmark fylkeskommune at Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020 skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark. Dokumentet gjennomgår situasjonen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark, med det mål å identifisere de viktigste utfordringer/hindringer for at kvensk/norskfinsk kultur kan bevares, utvikles og styrkes.

Videre heter det at Finnmark fylkeskommune er i en prosess med sammenslåing med Troms fylkeskommune. Strategidokumentet for kvenske/norskfinske forhold vil sammen med Troms fylkeskommunes Handlingsplan for styrking av kvensk språk og kultur i Troms danne en del av grunnlaget for det videre arbeidet med å styrke kvenske/norskfinske forhold i det nye fylket.

– Nå har vi hatt møte i arbeidsgruppen. Vi har mottatt 14 høringsuttalelser og fått mange gode innspill til strategidokumentet, forteller Nina Merete Austad, rådgiver, Finnmark fylkeskommune.

Austad forteller at det er innkalt til nytt referansegruppemøte 28. mai på Kvensk institutt i Børselv, for en siste finpuss på dokumentet før det sendes til politisk behandling i fylkesutvalgets møte 19. juni og fylkestingets møte 20.–21. juni.